รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๖๙๐๑๐ - โรงเรียนพนมเบญจา
ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม กระบี่

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพัชรพลแสงชัยศรีโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอรพิมลสี่หมื่นโรงเรียนพนมเบญจาวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่