รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๖๙๐๑๒ - โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 165 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๔นายกันตพงศ์อินทร์มาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๔นายคงกะพันจูเส้งโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๔นายคริษฐ์เทพอักษรโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๔นายณัฐพลสายสุวรรณ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๔นายณัฐวุฒิสายสุวรรณ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๔นายณัฐวุฒิจีนย้งโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๔นายพงศกรอักโขมีโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๔นายพัชรพลสายจันทร์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๔นายภัทรกรเสรีพงษ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๔นายโสภณวิชญ์สวัสดิวงค์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกชกรสายสุวรรณ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกรกนกสายสุวรรณ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกัญญาณัฐจันทร์ภูชงค์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกัลยาจันทร์ประสิทธิ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกิ่งกาญจน์ทองถึงโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๔นางสาวคริษฐาเทพอักษรโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๔นางสาวจิรัชญาพุมฤทธิ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชนากานต์คำเกิดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๔นางสาวฐานิตาเริศเริงโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณัฏฐกันย์พรหมวงษ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณัฐธยาน์เกลี้ยงสงค์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๔นางสาวดารินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๔นางสาวทิพย์จินดาทิพย์แก้วโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๔นางสาวนีนนาราแสวงการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๔นางสาวปภิญญาโอมากโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๔นางสาวปริชญาน้อยนึ่งโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๔นางสาวปรียานุชจันทร์คงโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
28มัธยมศึกษาม.๔นางสาวปิยะธิดาทองสุขโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๔นางสาวมลฤดีอุบลจินดาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
30มัธยมศึกษาม.๔นางสาวรวิสราเอียดขนานโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๔นางสาวรุ่งทิพย์สังข์เถี้ยวโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
32มัธยมศึกษาม.๔นางสาววศินีกำลังดัดษณะโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๔นางสาววิชญาพรหนูสุวรรณ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
34มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสลิลทิพย์พันธ์แก้วโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๔นายกฤติพงศ์ทองศรีนุ่นโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
36มัธยมศึกษาม.๔นายเกียรติพงค์สิงห์เขาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
37มัธยมศึกษาม.๔นายพีรพงค์หนูแก้วโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
38มัธยมศึกษาม.๔นายยศพรแก้วประกอบโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
39มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกมลลักษณ์ร่วมพันธ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
40มัธยมศึกษาม.๔นางสาวจิตติภัทราแสงแก้วโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
41มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชฎาภาจางวางโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
42มัธยมศึกษาม.๔นางสาวธัญญารัตน์ส่งเสริมโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
43มัธยมศึกษาม.๔นางสาวนุชนาถใสยพรโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
44มัธยมศึกษาม.๔นางสาวปุณยนุชอิ่มเหม็นโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
45มัธยมศึกษาม.๔นางสาวพิกุลทิพย์อาจสู้ศึกโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
46มัธยมศึกษาม.๔นางสาวภัทรวดีบุญสุขโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
47มัธยมศึกษาม.๔นางสาววรัญชลีแคล้วรบโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
48มัธยมศึกษาม.๔นางสาววิภาวีพรหมทองโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
49มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสิดาภัทรดวงแก้วโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
50มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอริสรากิตตินนทวัฒน์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่