รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๖๙๐๑๓ - โรงเรียนคลองหินพิทยาคม
ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก กระบี่

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๔นายอนุรักษ์ประสมพันธ์โรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
2อุดมศึกษาป.ตรีแม่ชีจารุวรรณว่องกิจโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชยุดาเชื้อบ้านเกาะโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
4อุดมศึกษาป.ตรีแม่ชีศรีไพรติ้งโหยบโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๔นางสาวนัทชาพรทองต้นวงษ์โรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพาทินธิดาจันทร์ศิริโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอรอุมาจันทคามโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๖นายธรรมธรธนูศิลป์โรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพรรณีไหมทองโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๖นางสาววิรามรทองสงค์โรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอัจฉราวดีพุ่มนุ่มโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพุธษดีทุมรัตน์โรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่