รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๙๐๑๖ - โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง กระบี่

แสดง 451 ถึง 476 จาก 476 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
451มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอรัญญาสังขาวโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
452มัธยมศึกษาม.๔นายอินธ์ธิเดชเหนือคลองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
453มัธยมศึกษาม.๔นายฤทธิเดชพลชะนะโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
454มัธยมศึกษาม.๔นางสาวปิ่นมุกเหมือนกุลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
455มัธยมศึกษาม.๔นายศิวกรศิริคุณโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
456มัธยมศึกษาม.๔นายอิทธิพัทธ์เทพนุ้ยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
457มัธยมศึกษาม.๔นายกฤษณะพูลเพิ่มโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
458มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณัฐกฤกาอ้นแก้วโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
459มัธยมศึกษาม.๔นางสาวนฤมลศรีวิสัยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
460มัธยมศึกษาม.๔นายวัชรพงศ์กูลดีโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
461มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกมลชนกรักขาวโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
462มัธยมศึกษาม.๔นายจักรภัทรปราศภัยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
463มัธยมศึกษาม.๔นางสาวดวงพรมังกรแก้วโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
464มัธยมศึกษาม.๔นางสาวนันท์นภัสคงคุ่ยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
465มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอัมรินทร์คงนิลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
466มัธยมศึกษาม.๔นายโชคดีศรีทองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
467มัธยมศึกษาม.๔นายทักษพรบัวเผื่อนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
468มัธยมศึกษาม.๔นายวงศกรเอ่งฉ้วนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
469มัธยมศึกษาม.๔นายวิฐราบุญวิกโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
470มัธยมศึกษาม.๔นางสาวธิตาพรยี่หลักโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
471มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกัญธิดาหวังหยิบกลางโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
472มัธยมศึกษาม.๔นางสาวพิชญาภาหนูศิริโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
473มัธยมศึกษาม.๔นายรุ่งโรจน์ศรีเมืองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
474มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุพัตทราจงปลูกกลางโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
475มัธยมศึกษาม.๕นางสาวศิรินทราจิตรักษ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
476มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปพิชญาจิตรศรีสวัสดิ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่