รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๙๐๑๖ - โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง กระบี่

แสดง 151 ถึง 200 จาก 476 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
151มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวัชรากรไชยขาวโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
152มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลชนกทองเมืองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
153มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลชนกบุญรุ่งโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
154มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิรวรรณนบนอบโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
155มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิราวรรณทิพย์สุราษฎร์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
156มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชญานันทน์พิมพ์พงศ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
157มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชัยวัฒน์สำราญโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
158มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐวุฒิพูลเพิ่มโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
159มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนากรแก้วทวีโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
160มัธยมศึกษาม.๑นายธนิสรเกษีโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
161มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธรรมิกาคีรีเกษตร์สุขโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
162มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนรินทร์นักฟ้อนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
163มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปรียดาช้างใหญ่โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
164มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปัทมามากเปียโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
165มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิมพ์นภาศิริมนูญโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
166มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูฒิพงศ์สืบตันโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
167มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรัฐชานนท์นิยมแก้วโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
168มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสิริยากรสุขยังโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
169มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอนิรุทร์บัวศรีโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
170มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรัฐธพงษ์ชาคงโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
171มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปาณิสาแก้วพลอยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
172มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกษิดิ์เดชเดชรักษาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
173มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอภิรักษ์เพ็ชรมากโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
174มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัลยาพิมคีรีโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
175มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวริทธิ์ธรแสนคำรางโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
176มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภณิชภัสโดยประกอบโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
177มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปิยภัทรทองทิพย์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
178มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกรกฤตหวังกลิ่นโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
179มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพีรวิชญ์สายป่านโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
180มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนภัทรคงสุขโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
181มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวราชัยแก้มแย้มโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
182มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรุ้งลดาพินทองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
183มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวชิรวิทย์ชิวปรีชาโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
184มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอภิษชาดาจันทรวงศ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
185มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐดนย์เพชรฉวางโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
186มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชนเมธสังสีอินทร์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
187มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอาภัสราธงชัยพิทักษ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
188มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภัทรพัฒน์ชูทิพย์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
189มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธารารัตน์ร่วมทองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
190มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรพันธ์รัตนพันธุ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
191มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายดนุพงศ์ย่องดำโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
192มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนัญชัยศรีทองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
193มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพิชญุตม์ผลชัยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
194มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกษิดิศชุมทองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
195มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรีเพ็ชรด้วงโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
196มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิตติพัฒน์นราอาจโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
197มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายฐากูรคงผลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
198มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฐิติพรช่างไม้จีนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
199มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฎชวริญลิ่มบุตรโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
200มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายต้นน้ำไกรเลิศโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่