รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๙๐๑๖ - โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 476 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลชนกแซ่อิ๋วโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษณพงศ์วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญณัฐเจียวก๊กโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญาวีร์สิทธิชัยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกันทรากรนะบุตรโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกานต์ปภาดำมุสิทธิ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชิติพัทธ์บุตรเผียนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณิรฌาปั้นเอี่ยมโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนกฤตทองลอยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนกฤตศรีมุกข์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนพัฒน์เอ่งฉ้วนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมนันญาทวีรัตน์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรชตกิ่งเกาะยาวโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงลลิตาสมยินดีโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสหรัถชนะสงครามโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงไอรดาพฤษชัยนิมมิตโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปารมีมาศโอสถโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกล้าภวิทย์แก้วเหล่ายูงโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกรวีร์เอ่งฉ้วนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญาพรแซ่เอี่ยวโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกานต์มณีผกามาศโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชไมพรป่าวสกุลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายฐาปนพงศ์สืบตันโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฐิระชาถิระโคตรโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณรงค์ฤทธิ์บุญเรืองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐธยาน์สำราญโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐวัฒน์ทักแก้วโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนทัตสนั่นธีระสวัสดิ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนัทพงศ์ล่องตี้โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธรรมศักดิ์สิงห์ชูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธราดลรักขวัญโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนฤเบศวร์ศรีกระจ่างโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปวิชญาชุ่มมงคลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปิยธิดาทองช่วยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปุญญพัฒน์ผกามาศโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูวสิฐกุลนิลวารีโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรุจิราพรไชยบุญโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวชิรวิทย์ศรีชัยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรรณวิภานักฟ้อนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรินทรอุ่นคงโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวินพวงพระจันทร์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศิรภัสสรคงนิลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศุปภัคสรเชิงดีโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสรวิชญ์เอ่งฉ้วนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุภาวิณีไชยมุดโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุริยารักบุตรโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอุกฤษฏิ์ช่วยบำรุงโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติกรหนูนอ่อนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเก็จมณีเพ็ชรกุลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐณิชาพัฒน์จันทร์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่