รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๙๐๑๙ - โรงเรียนบ้านพรุเตย
ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม กระบี่

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓นายพีรพลใจหาญโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๓นายวรากรแก้วหล้าโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๓นายจักรภัทรสิทธิชัยโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๓นายทักษ์ดนัยทิพย์สุราษฎร์โรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๓นายสมศักดิ์เอียดสีโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสุจิรามณีมัยโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสายธารารักษาชลโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเกรียงไกรเอ่งฉ้วนโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนวพลศรีเมืองโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนรินทิพย์วงค์กันหาโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปัทมาภรณ์ฉินสงเคราะห์โรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศรีสุดา-โรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวารี-โรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฑิมลกาญจน์นุ่นชูผลโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจตุรงค์เพ็งหอมโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศุภกิตติ์บุญติดโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวีระศักดิ์แก้วศรีสดโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนภัทรอินคงโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่