รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๙๐๒๖ - โรงเรียนบ้านบางเหลียว
ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา กระบี่

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรพัทร์ฉัตรทองโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๓นายอนุชิตเรืองธาราโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวุฒิศักดิ์ปิ่นหมวดโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตติศักดิ์เพชรขวดโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเฉลิมชัยนามโคตรโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีรพลพรหมรักษาโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิศักดิ์สุขคงโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายแสงสุรีย์ทองเครือโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกรคลิ้งบัวทองโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๒นายเอกพจน์พันธ์รายโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกชนุชเจริญพูลโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงศ์ธรอรุณพันธ์โรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจุรีรัตน์มงกุฎแก้วโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปวันพัสตร์ไทยทองโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเอมวิกาลุมภูโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัญญารัตน์ฤทธิ์ทองโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกมลวรรณอรุณพันธ์โรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธันยธรณ์หนูไชยทองโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนกรสุขเจริญโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐวรพูลคลี่โรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปิยวัฒน์ปานจันทร์โรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธัญญชนกขวัญเดือนโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกนกวรรณบัวขาวสะอาดโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวริษาเพ็ชรจำรัสโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงขวัญปภัสร์เนียมนวลโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่