รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๖๙๐๒๖ - โรงเรียนบ้านบางเหลียว
ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา กระบี่

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณรงศักดิ์แก้วมาโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุกฤตช่วยหงษ์โรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญาลักษณ์สายบุตรโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนงนภัสรักพิกุลทองโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงษ์พิพัฒน์สุขคงโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงบุษราคัมภ์เพชรบุรีโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๓นางสาวศศิภาแมนเมืองโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๓นางสาวหทัยภัทรคงแก้วโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๓นายนรบดีช่วยหงษ์โรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่