รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๖๙๐๒๖ - โรงเรียนบ้านบางเหลียว
ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา กระบี่

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓นางสาวพิมชนกจันทร์คงโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพรรณกรจันทร์คงโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกัลยรัตน์โรจนานนท์โรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๓นางสาวชนาภัทรพรหมสุวรรณ์โรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกฤษณาพรมุสิกะเจียมโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๓นายสรวิชญ์เล็กขำโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๓นางสาวขนิษฐามงกุฎแก้วโรงเรียนวัดบางเหลียววัดถ้ำวารีรินคณะจังหวัดกระบี่