ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘)
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖

ภาคสำนักเรียน / คณะจังหวัดนธ.ตรีนธ.โทนธ.เอก
ส่วนกลางวัดมหาธาตุ๓  ๓  ๗  
ส่วนกลางคณะสงฆ์จีนนิกาย---
ส่วนกลางวัดชนะสงคราม๒  ๐  ๑  
ส่วนกลางวัดเทพธิดาราม--๓  
ส่วนกลางวัดราชบุรณะ๑  --
ส่วนกลางวัดมหรรณพาราม๑  -๑  
ส่วนกลางวัดพระเชตุพน๕  ๕  ๔  
ส่วนกลางวัดสุทัศนเทพวราราม๑  ๑  ๓  
ส่วนกลางวัดสามพระยา๑  ๓  ๕  
ส่วนกลางวัดพระพิเรนทร์๕๐  ๔๒  ๒๘  
ส่วนกลางวัดสระเกศ-๑  ๐  
ส่วนกลางวัดไตรมิตรวิทยาราม๓  ๖  ๘  
ส่วนกลางวัดจักรวรรดิราชาวาส๒  ๓  ๕  
ส่วนกลางวัดปทุมคงคา-๐  ๒  
ส่วนกลางวัดบพิตรพิมุข๒  ๓  ๕  
ส่วนกลางคณะเขตสัมพันธวงศ์---
ส่วนกลางวัดเบญจมบพิตร๘  ๘  ๑๖  
ส่วนกลางวัดสร้อยทอง๘  ๒  ๙  
ส่วนกลางวัดพรหมวงศาราม๘  ๖  ๑๓  
ส่วนกลางคณะเขตห้วยขวาง-พญาไท---
ส่วนกลางวัดมหาพฤฒาราม---
ส่วนกลางวัดหัวลำโพง-๐  ๐  
ส่วนกลางวัดยานนาวา๓๑  ๑๖  ๑๙  
ส่วนกลางคณะเขตยานนาวา---
ส่วนกลางวัดราชสิงขร๓  ๑  ๒  
ส่วนกลางคณะเขตบางคอแหลม---
ส่วนกลางคณะเขตคลองเตย-วัฒนา๒๐  ๖  ๘  
ส่วนกลางวัดคลองเตยใน---
ส่วนกลางคณะเขตพระโขนง-บางนา๗  ๗  ๑๒  
ส่วนกลางวัดบางนาใน-๑  ๔  
ส่วนกลางวัดศรีเอี่ยม๕  ๘  ๑๐  
ส่วนกลางคณะเขตประเวศ๖  ๖  ๑๒  
ส่วนกลางคณะเขตสวนหลวง๑๓  ๔  ๑๖  
ส่วนกลางวัดเทพลีลา๖  ๗  ๒  
ส่วนกลางคณะเขตบางกะปิ๒๙  ๒๖  ๒๖  
ส่วนกลางคณะเขตลาดพร้าว๑๕  ๑๕  ๑๕  
ส่วนกลางวัดเสมียนนารี-๒  ๕  
ส่วนกลางคณะเขตบางเขน-จตุจักร๑๐  ๓  ๙  
ส่วนกลางคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่๓  ๓  ๒  
ส่วนกลางคณะเขตสายไหม๑๐  ๘  ๑๐  
ส่วนกลางคณะเขตมีนบุรี๑๒  ๐  ๒  
ส่วนกลางวัดแสนสุข๗  ๖  ๔  
ส่วนกลางคณะเขตคลองสามวา๓๐  ๔  ๑  
ส่วนกลางคณะเขตลาดกระบัง๔๗  ๑๔  ๑๘  
ส่วนกลางคณะเขตหนองจอก๒๖  ๖  ๗  
ส่วนกลางคณะเขตธนบุรี๗  ๕  ๓  
ส่วนกลางวัดหิรัญรูจี-๐  ๐  
ส่วนกลางวัดโพธินิมิตร-๐  ๑  
ส่วนกลางวัดใหญ่ศรีสุพรรณ-๑  ๐  
ส่วนกลางวัดประยุรวงศาวาส๕  ๓  ๔  
ส่วนกลางวัดกัลยาณมิตร-๑  ๙  
ส่วนกลางวัดอินทาราม๑  ๐  ๑  
ส่วนกลางวัดอนงคาราม๑  ๐  ๒  
ส่วนกลางวัดพิชยญาติการาม๑  ๐  ๐  
ส่วนกลางวัดทองนพคุณ--๑  
ส่วนกลางวัดทองธรรมชาติ๐  ๒  ๓  
ส่วนกลางคณะเขตคลองสาน๒  ๐  ๔  
ส่วนกลางคณะเขตราษฎร์บูรณะ๑๙  ๐  ๙  
ส่วนกลางคณะเขตทุ่งครุ๑๔  ๑  ๖  
ส่วนกลางคณะเขตบางขุนเทียน๓๔  ๘  ๑๔  
ส่วนกลางคณะเขตบางบอน๑  ๑  ๔  
ส่วนกลางวัดราชโอรสาราม๑๖  ๘  ๑๖  
ส่วนกลางคณะเขตบางกอกใหญ่-๑  -
ส่วนกลางวัดราชสิทธาราม๔  ๑  ๔  
ส่วนกลางวัดอรุณราชวราราม-๓  ๑  
ส่วนกลางวัดหงส์รัตนาราม๑๑  ๑๓  ๑๐  
ส่วนกลางวัดโมลีโลกยาราม๘  ๒๘  ๒๑  
ส่วนกลางวัดนาคกลาง-๐  ๒  
ส่วนกลางวัดสังข์กระจาย๑  ๑  ๓  
ส่วนกลางคณะเขตบางกอกน้อย---
ส่วนกลางวัดระฆังโฆสิตาราม๑๐  ๑๑  ๘  
ส่วนกลางวัดศรีสุดาราม---
ส่วนกลางวัดดุสิดาราม--๓  
ส่วนกลางวัดสุวรรณาราม๐  ๑  ๑  
ส่วนกลางคณะเขตบางพลัด---
ส่วนกลางวัดอมรคีรี๕  ๒  ๖  
ส่วนกลางวัดคฤหบดี---
ส่วนกลางวัดดาวดึงษาราม๔  ๓  ๕  
ส่วนกลางวัดภคินีนาถ๐  ๔  ๔  
ส่วนกลางวัดเทพากร๔  ๑  ๓  
ส่วนกลางวัดกาญจนสิงหาสน์๒๒  ๐  ๔  
ส่วนกลางวัดรัชฎาธิษฐาน๙  ๐  ๔  
ส่วนกลางวัดชัยพฤกษมาลา๔๓  ๙  ๑  
ส่วนกลางคณะเขตภาษีเจริญ๘  ๔  ๒  
ส่วนกลางวัดปากน้ำ๗  ๑๐  ๘  
ส่วนกลางวัดนิมมานรดี๑๑  ๑๕  ๕  
ส่วนกลางวัดบุณยประดิษฐ์-๑  ๓  
ส่วนกลางคณะเขตบางแค๑๐  ๑  ๗  
ส่วนกลางวัดชัยฉิมพลี๕  ๒  ๗  
ส่วนกลางคณะเขตหนองแขม๔  ๑  ๗  
ส่วนกลางคณะเขตทวีวัฒนา๙  ๓  ๗  
ส่วนกลางวัดชัยชนะสงคราม๘  ๑  ๒  
ส่วนกลางคณะเขตบึงกุ่ม๑๕  ๑๔  ๙  
ส่วนกลางวัดเรืองยศสุทธาราม๑๔  ๖  ๗  
ส่วนกลางวัดกระทุ่ม๕  ๔  -
ส่วนกลางวัดบวรนิเวศวิหาร๓๓  ๑๑  ๑๒  
ส่วนกลางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๐๔  ๔๒  ๖๔  
ส่วนกลางวัดมกุฏกษัตริยาราม๓  ๐  ๐  
ส่วนกลางวัดนรนาถสุนทริการาม--๑  
ส่วนกลางวัดโสมนัสวิหาร๓  ๐  ๓  
ส่วนกลางวัดเทพศิรินทราวาส๕  ๒  ๒  
ส่วนกลางวัดสัมพันธวงศ์๒  ๐  -
ส่วนกลางวัดราชาธิวาสวิหาร-๑  ๑  
ส่วนกลางวัดปทุมวนาราม๑๑  ๒  ๑๐  
ส่วนกลางวัดบรมนิวาส-๑  ๐  
ส่วนกลางวัดธาตุทอง-๒  ๒  
ส่วนกลางวัดธรรมมงคล๔๒  ๒๑  ๒๙  
ส่วนกลางวัดพระศรีมหาธาตุ๑๑  ๒  ๕  
ส่วนกลางวัดบุปผาราม๗  ๐  ๓  
ส่วนกลางวัดอาวุธวิกสิตาราม๑๑  ๑๐  ๑๒  
ส่วนกลางวัดราษฎร์บำรุง๖  ๑  ๓  
นนทบุรี๒๑๓  ๑๒๙  ๑๑๓  
ปทุมธานี๓๗๕  ๑๕๓  ๒๐๖  
สมุทรปราการ๒๒๒  ๗๒  ๑๑๖  
พระนครศรีอยุธยา๓๗๗  ๘๔  ๘๖  
อ่างทอง๑๑๙  ๖๓  ๖๕  
สระบุรี๒๐๒  ๗๘  ๔๖  
ลพบุรี๓๖๗  ๕๔  ๗๕  
สิงห์บุรี๖๗  ๓๘  ๓๓  
ชัยนาท๑๙๘  ๕๒  ๔๗  
อุทัยธานี๒๓๗  ๔๘  ๓๒  
นครสวรรค์๕๘๒  ๓๐๘  ๒๒๑  
กำแพงเพชร๔๔๐  ๘๕  ๖๘  
พิจิตร๒๕๕  ๕๒  ๗๕  
เพชรบูรณ์๔๕๕  ๑๘๒  ๑๓๑  
พิษณุโลก๓๕๒  ๑๘๒  ๑๓๐  
สุโขทัย๓๘๗  ๑๔๘  ๑๑๒  
อุตรดิตถ์๑๙๑  ๕๘  ๑๐๓  
ตาก๒๑๘  ๑๔๓  ๑๓๔  
ลำปาง๒๙๙  ๑๘๒  ๒๓๖  
เชียงราย๖๖๒  ๕๓๐  ๓๑๔  
พะเยา๒๔๘  ๑๔๑  ๑๔๒  
แพร่๑๙๔  ๒๑๓  ๑๒๖  
น่าน๔๖๕  ๒๔๖  ๑๓๖  
เชียงใหม่๖๘๑  ๘๐๗  ๓๙๓  
ลำพูน๒๕๙  ๑๗๒  ๑๓๓  
แม่ฮ่องสอน๑๐๕  ๖๓  ๕๖  
อุดรธานี๙๑๘  ๓๙๕  ๓๐๗  
หนองคาย๕๑๗  ๒๒๗  ๒๑๘  
บึงกาฬ๓๗๕  ๑๒๖  ๑๔๒  
เลย๓๗๑  ๑๖๘  ๑๖๘  
สกลนคร๔๔๔  ๑๑๘  ๑๑๔  
หนองบัวลำภู๒๙๒  ๑๔๖  ๑๒๗  
ขอนแก่น๑,๑๐๘  ๔๓๖  ๓๙๘  
มหาสารคาม๔๔๒  ๒๐๕  ๑๕๓  
กาฬสินธุ์๖๘๐  ๒๘๖  ๒๒๕  
ร้อยเอ็ด๑,๐๕๒  ๔๐๕  ๓๕๔  
๑๐อุบลราชธานี๑,๕๔๑  ๕๘๔  ๔๖๐  
๑๐ยโสธร๓๖๒  ๘๘  ๗๘  
๑๐ศรีสะเกษ๑,๔๐๖  ๓๒๑  ๒๓๑  
๑๐นครพนม๓๖๘  ๒๐๘  ๑๑๙  
๑๐มุกดาหาร๑๔๒  ๔๘  ๓๖  
๑๐อำนาจเจริญ๒๓๐  ๗๙  ๔๐  
๑๑นครราชสีมา๑,๐๖๔  ๕๑๖  ๕๗๕  
๑๑บุรีรัมย์๙๙๒  ๓๖๖  ๓๑๔  
๑๑ชัยภูมิ๗๓๕  ๓๓๖  ๒๕๗  
๑๑สุรินทร์๙๐๗  ๑๖๔  ๒๒๘  
๑๒ปราจีนบุรี๓๔๖  ๑๓๘  ๑๑๘  
๑๒สระแก้ว๔๑๕  ๗๒  ๔๐  
๑๒นครนายก๑๘๕  ๕๕  ๕๘  
๑๒ฉะเชิงเทรา๔๕๕  ๑๒๘  ๑๐๒  
๑๓ชลบุรี๗๖๕  ๒๑๒  ๑๖๑  
๑๓ระยอง๕๖๕  ๘๗  ๘๓  
๑๓จันทบุรี๓๖๔  ๔๕  ๒๔  
๑๓ตราด๒๑๓  ๘  ๑๖  
๑๔นครปฐม๒๐๑  ๘๗  ๑๐๗  
๑๔สุพรรณบุรี๓๔๕  ๙๒  ๑๑๕  
๑๔กาญจนบุรี๕๐๒  ๕๓  ๘๘  
๑๔สมุทรสาคร๑๖๔  ๒๒  ๕๗  
๑๕ราชบุรี๔๐๐  ๖๒  ๘๙  
๑๕เพชรบุรี๒๔๖  ๔๘  ๔๑  
๑๕สมุทรสงคราม๘๙  ๓๕  ๗๖  
๑๕ประจวบคีรีขันธ์๒๕๑  ๒๑  ๕๘  
๑๖นครศรีธรรมราช๕๔๐  ๖๖  ๑๐๘  
๑๖ชุมพร๑๖๖  ๓๑  ๒๑  
๑๖สุราษฎร์ธานี๒๖๖  ๘๓  ๒๒  
๑๗ภูเก็ต๓๑  ๖  ๗  
๑๗ตรัง๑๖๐  ๕๘  ๑๙  
๑๗กระบี่๑๒๓  ๒๕  ๓๕  
๑๗พังงา๖๘  ๑๑  ๙  
๑๗ระนอง๗๒  ๑๓  ๑๔  
๑๘สงขลา๔๔๙  ๑๒๕  ๑๕๕  
๑๘พัทลุง๑๔๔  ๒๖  ๒๐  
๑๘สตูล๖๔  ๗  ๑๖  
๑๘ปัตตานี๖๖  ๖  ๒  
๑๘ยะลา๒๖  ๑๓  ๖  
๑๘นราธิวาส๕๙  ๙  ๕  
๑-๒-๓ (ธ)สมุทรปราการ---
๑-๒-๓ (ธ)นนทบุรี๒๑  ๓  ๒  
๑-๒-๓ (ธ)ปทุมธานี๔๑  ๒๔  ๓๕  
๑-๒-๓ (ธ)พระนครศรีอยุธยา๖๐  ๕๔  ๓๕  
๑-๒-๓ (ธ)อ่างทอง๓  ๒  ๒  
๑-๒-๓ (ธ)สระบุรี๒๔  ๑๙  ๒๕  
๑-๒-๓ (ธ)ลพบุรี๑๘  ๙  ๓  
๑-๒-๓ (ธ)สิงห์บุรี๔๑  ๓๕  ๓๗  
๑-๒-๓ (ธ)ชัยนาท๑  ๔  ๑  
๑-๒-๓ (ธ)อุทัยธานี๒  ๒  ๒  
๔-๕ (ธ)นครสวรรค์๘  ๑๒  ๑๑  
๔-๕ (ธ)เพชรบูรณ์๓๓  ๑๓  ๒  
๔-๕ (ธ)กำแพงเพชร๒๒  ๗  ๐  
๔-๕ (ธ)พิจิตร---
๔-๕ (ธ)สุโขทัย๑๔  ๖  ๔  
๔-๕ (ธ)ตาก๓  ๒  ๑  
๔-๕ (ธ)พิษณุโลก๑๑  ๖  ๓  
๔-๕ (ธ)อุตรดิตถ์๑  -๒  
๖-๗ (ธ)ลำปาง๑๘  ๔  ๑๒  
๖-๗ (ธ)แพร่๓  ๑  ๒  
๖-๗ (ธ)พะเยา๙  ๕  ๒  
๖-๗ (ธ)น่าน๑๒  ๑๐  ๙  
๖-๗ (ธ)เชียงราย๔๒  ๑๘  ๒๑  
๖-๗ (ธ)เชียงใหม่๗๓  ๓๘  ๓๑  
๖-๗ (ธ)ลำพูน๑๔  ๓  ๔  
๖-๗ (ธ)แม่ฮ่องสอน๓  ๑  -
๘ (ธ)อุดรธานี๒๗๖  ๘๔  ๕๗  
๘ (ธ)หนองคาย๗๘  ๑๕  ๓๑  
๘ (ธ)บึงกาฬ๓๔  ๒๑  ๑๙  
๘ (ธ)เลย๑๑๙  ๗๓  ๖๕  
๘ (ธ)สกลนคร๒๑๖  ๖๘  ๘๕  
๘ (ธ)หนองบัวลำภู๖๑  ๓๒  ๔๖  
๙ (ธ)ขอนแก่น๒๔๓  ๗๖  ๔๒  
๙ (ธ)มหาสารคาม๑๐  ๒  ๕  
๙ (ธ)กาฬสินธุ์๘๐  ๖๑  ๕๖  
๙ (ธ)ร้อยเอ็ด๗๔  ๔๔  ๔๕  
๑๐ (ธ)อุบลราชธานี๑๔๑  ๔๓  ๔๐  
๑๐ (ธ)ยโสธร๑๑๙  ๔๑  ๒๘  
๑๐ (ธ)ศรีสะเกษ๑๒๕  ๒๔  ๒๕  
๑๐ (ธ)นครพนม๔๗  ๒๖  ๒๓  
๑๐ (ธ)มุกดาหาร๔๗  ๒๕  ๑๓  
๑๐ (ธ)อำนาจเจริญ๔๔  ๓๙  ๑๐  
๑๑ (ธ)นครราชสีมา๑๑๐  ๓๔  ๒๒  
๑๑ (ธ)ชัยภูมิ๔๐  ๒๑  ๑๑  
๑๑ (ธ)บุรีรัมย์๔๑  ๑๔  ๙  
๑๑ (ธ)สุรินทร์๑๐๒  ๓๒  ๓๗  
๑๒-๑๓ (ธ)ปราจีนบุรี๒๔  ๑๓  ๑๑  
๑๒-๑๓ (ธ)สระแก้ว๑๐  --
๑๒-๑๓ (ธ)นครนายก๑๘  ๗  ๑๗  
๑๒-๑๓ (ธ)ฉะเชิงเทรา๒๕  ๗  ๓  
๑๒-๑๓ (ธ)ชลบุรี๗๖  ๒๖  ๑๓  
๑๒-๑๓ (ธ)ระยอง๕๕  ๒๕  ๖  
๑๒-๑๓ (ธ)จันทบุรี๓๐  ๖  ๑๔  
๑๒-๑๓ (ธ)ตราด๑๘  ๗  ๗  
๑๔-๑๕ (ธ)นครปฐม๑๖  ๖  ๓  
๑๔-๑๕ (ธ)สุพรรณบุรี๓  ๓  ๔  
๑๔-๑๕ (ธ)กาญจนบุรี๑๙  ๑๒  ๘  
๑๔-๑๕ (ธ)สมุทรสาคร๙  ๓  ๒  
๑๔-๑๕ (ธ)สมุทรสงคราม๗  ๒  ๓  
๑๔-๑๕ (ธ)ราชบุรี๒๘  ๑๘  ๑๘  
๑๔-๑๕ (ธ)เพชรบุรี๔๗  ๑๔  ๑  
๑๔-๑๕ (ธ)ประจวบคีรีขันธ์๒๗  ๗  ๘  
๑๖ (ธ)นครศรีธรรมราช๑๐๗  ๒๘  ๗  
๑๖ (ธ)สุราษฎร์ธานี๑๖  ๑๐  ๘  
๑๖ (ธ)ชุมพร๒๙  ๑๒  ๙  
๑๗-๑๘ (ธ)ตรัง---
๑๗-๑๘ (ธ)ภูเก็ต๑  --
๑๗-๑๘ (ธ)พังงา๒  ๗  ๑  
๑๗-๑๘ (ธ)กระบี่---
๑๗-๑๘ (ธ)ระนอง๐  --
๑๗-๑๘ (ธ)สงขลา๖๐  ๑๓  ๕  
๑๗-๑๘ (ธ)สตูล๓  ๑  ๑  
๑๗-๑๘ (ธ)พัทลุง๒๑  ๑๑  ๐  
๑๗-๑๘ (ธ)ปัตตานี๒  ๐  ๐  
๑๗-๑๘ (ธ)ยะลา๑  ๑  ๑  
๑๗-๑๘ (ธ)นราธิวาส๘  ๒  -