Showing 451-500 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
4511110101197วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรีมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4521110102968โรงเรียนปริยากรมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4531110102979โรงเรียนเอกบูรพา วิเทศศึกษามีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4541110102982โรงเรียนปัญจทรัพย์ มีนบุรีมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4551110102987โรงเรียนเด็กสากลนิมิตใหม่มีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4561110102991โรงเรียนภูมิสมิทธ์มีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4571110103014โรงเรียนอนุบาลสิริวิทย์มีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4581110200953โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษามีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4591110200954โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเกวลีมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4601110200955โรงเรียนประถมนานาชาติบรอมส์โกรฟมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4611110202979โรงเรียนพระมหาไถ่วิเทศศึกษามีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4621210100001สกร.เขตมีนบุรีมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4631210100091สกร.แขวงมีนบุรีมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4641310101194วิทยาลัยอาชีวศึกษามีนบุรีบริหารธุรกิจมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4651310101197วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรี กรุงเทพมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4661310106101วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4673110013101โรงเรียนคลองสองต้นนุ่นมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4683110013106โรงเรียนมีนบุรีมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4693110013108โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4703110013109โรงเรียนวัดแสนสุขมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4719911101001เรือนจำพิเศษมีนบุรีมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4729931101001โรงเรียนสุเหร่าบางชันมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4731110100147โรงเรียนนาดาวิทยาทานแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4741110100955โรงเรียนคุ้มเกล้า สุวินทวงศ์แสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4751110100958โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรีแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4761110203407โรงเรียนนานาชาติโจซูอิกัน กรุงเทพแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4771110203441นานาชาติบรอมส์โกรฟแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4781210100002สกร.แขวงแสนแสบแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4791310106102วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานครแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4803110013102โรงเรียนคลองสามแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4813110013103โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ (คลองสี่)แสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4823110013105โรงเรียนบึงขวาง (มหาดไทยอุปถัมภ์)แสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4833110013110โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4843110013111โรงเรียนศาลาคู้แสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4853110023104โรงเรียนบ้านเกาะแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4863110023107โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์แสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4873110023113โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดินแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4881010720069โรงเรียนพรตพิทยพยัตลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
4891110100155โรงเรียนพร้อมลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
4901110100162โรงเรียนศึกษาพัฒนาลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
4911110100164โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
4921110100166โรงเรียนประเวศพิทยาคารลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
4931110100892วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
4941210110001สกร.แขวงลาดกระบังลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
4951310100892วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
4963110013202โรงเรียนวัดปลูกศรัทธาลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
4973110023201โรงเรียนวัดลาดกระบังลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
4983110023203โรงเรียนวัดสังฆราชาลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
4993110023216โรงเรียนวัดลานบุญลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
5006510105438วิทยาลัยช่างศิลปลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร