Showing 551-600 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
5511290080003สกร.ตำบลเชิงแสเชิงแสกระแสสินธุ์สงขลา
5521290080004สกร.ตำบลกระแสสินธุ์กระแสสินธุ์กระแสสินธุ์สงขลา
5531390100325โรงเรียนพณิชยการมูฮำมาดีย์อุใดเจริญกระแสสินธุ์สงขลา
5547090080204โรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยาเชิงแสกระแสสินธุ์สงขลา
5551083400023โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้)กะทู้กะทู้ภูเก็ต
5561083400024โรงเรียนบ้านบางทองกะทู้กะทู้ภูเก็ต
5571083400025โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่กะทู้กะทู้ภูเก็ต
5581083400027โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ป่าตองกะทู้ภูเก็ต
5591083400029โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖กมลากะทู้ภูเก็ต
5601083400030โรงเรียนบ้านกะหลิมป่าตองกะทู้ภูเก็ต
5611083400061โรงเรียนกะทู้วิทยากะทู้กะทู้ภูเก็ต
5621183100001โรงเรียนขจรเกียรติศึกษากะทู้กะทู้ภูเก็ต
5631183200064โรงเรียนนานาชาติ คิว เอส ไอ ภูเก็ตกะทู้กะทู้ภูเก็ต
5641183200168โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ตกะทู้กะทู้ภูเก็ต
5651283020000สกร.อำเภอกะทู้กะทู้กะทู้ภูเก็ต
5661283020001สกร.ตำบลกะทู้กะทู้กะทู้ภูเก็ต
5671283020002สกร.ตำบลป่าตองป่าตองกะทู้ภูเก็ต
5681283020003สกร.ตำบลกมลากมลากะทู้ภูเก็ต
5691483101001มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกะทู้กะทู้ภูเก็ต
5703083100103โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านไม้เรียบกะทู้กะทู้ภูเก็ต
5713083200301โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตองป่าตองกะทู้ภูเก็ต
5723083200302โรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็นป่าตองกะทู้ภูเก็ต
5733083200303โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตองแห่งที่ ๒ป่าตองกะทู้ภูเก็ต
5743083200401โรงเรียนเทศบาล ๑ เมืองกะทู้กะทู้กะทู้ภูเก็ต
5753083200402โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้กะทู้กะทู้ภูเก็ต
5769931830202โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น)ป่าตองกะทู้ภูเก็ต
5771082330023โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)ท่านากะปงพังงา
5781082330024โรงเรียนวัดนารายณิการามเหลกะปงพังงา
5791082330025โรงเรียนบ้านช้างเชื่อเหลกะปงพังงา
5801082330026โรงเรียนบ้านรมณีย์รมณีย์กะปงพังงา
5811082330027โรงเรียนบ้านท่าหันรมณีย์กะปงพังงา
5821082330028โรงเรียนบ้านปากคลองรมณีย์กะปงพังงา
5831082330029โรงเรียนบ้านกะปงกะปงกะปงพังงา
5841082330031โรงเรียนกะปงท่านากะปงพังงา
5851082330032โรงเรียนบ้านปากถักท่านากะปงพังงา
5861082330033โรงเรียนบ้านบางแก้วเหมาะกะปงพังงา
5871082330035โรงเรียนบ้านสะพานเสือเหมาะกะปงพังงา
5881082330177โรงเรียนกะปงพิทยาคมเหมาะกะปงพังงา
5891182100012โรงเรียนเยาววิทย์เหมาะกะปงพังงา
5901282030000สกร.อำเภอกะปงท่านากะปงพังงา
5911282030001สกร.ตำบลกะปงกะปงกะปงพังงา
5921282030002สกร.ตำบลท่านาท่านากะปงพังงา
5931282030003สกร.ตำบลเหมาะเหมาะกะปงพังงา
5941282030004สกร.ตำบลเหลเหลกะปงพังงา
5951282030005สกร.ตำบลรมณีย์รมณีย์กะปงพังงา
5961094300305โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ 'เพียรอนุสรณ์'กะรุบีกะพ้อปัตตานี
5971094300306โรงเรียนบ้านกะรุบีกะรุบีกะพ้อปัตตานี
5981094300307โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็งกะรุบีกะพ้อปัตตานี
5991094300308โรงเรียนบ้านอุแตบือราแงตะโละดือรามันกะพ้อปัตตานี
6001094300309โรงเรียนบ้านตะโละดารามันตะโละดือรามันกะพ้อปัตตานี