Showing 551-600 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
5511436114200มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินาฝายเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
5521410114600มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร
5539932361001มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีผักปังภูเขียวชัยภูมิ
5541430114800มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
5551480114900มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชท่างิ้วเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
5561460117200มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
5571410117400มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร
5581431117600มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในเมืองเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
5591410115000มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร
5601414115100มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประตูชัยพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
5611465115200มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพลายชุมพลเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
5621483115500มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรัษฎาเมืองภูเก็ตภูเก็ต
5631444115600มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตลาดเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
5641445115800มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเกาะแก้วเสลภูมิร้อยเอ็ด
5651496115900มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์หน้าเมืองเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
5661422116000มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีท่าช้างเมืองจันทบุรีจันทบุรี
5671452116100มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางชมพูเมืองลำปางลำปาง
5681413115300มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี
5691433116300มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษโพธิ์เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
5701447117500มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครสกลนคร
5711490116400มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเขารูปช้างเมืองสงขลาสงขลา
5721410216500มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
5731410116600มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
5741484117300มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขุนทะเลเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
5751432116700มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นอกเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์
5761470116800มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจอมบึงจอมบึงราชบุรี
5771441116900มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีหมากแข้งเมืองอุดรธานีอุดรธานี
5781453117000มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
5799932530201มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ข่อยสูงตรอนอุตรดิตถ์
5801434117100มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในเมืองเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
5811450114400มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ช้างเผือกเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
5821416114500มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทะเลชุบศรเมืองลพบุรีลพบุรี
5831476117900มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนาวุ้งเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
5841467115400มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์สะเดียงเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
5859920420103มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเมืองเมืองเลยเลย
5861410100700มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
5871410400700มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
5881430210700มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลบ้านเกาะเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
5891480102300มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
5901410100900มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร
5911426100901มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์องครักษ์องครักษ์นครนายก
5929920103001มหาวิทยาลัยศรีปทุมเสนานิคมจตุจักรกรุงเทพมหานคร
5931440205402มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่นในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น
5941420605401มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีเสม็ดเมืองชลบุรีชลบุรี
5951476100802มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีสามพระยาชะอำเพชรบุรี
5961490101000มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คอหงส์หาดใหญ่สงขลา
5971494101003มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีรูสะมิแลเมืองปัตตานีปัตตานี
5981483101001มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกะทู้กะทู้ภูเก็ต
5991484101002มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมะขามเตี้ยเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
6001410218100มหาวิทยาลัยสยามบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร