Showing 601-650 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
6011264090002สกร.ตำบลไทยชนะศึกไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
6021064620157โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัยไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
6031064620156โรงเรียนบ้านธารชะอมไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
6041064620155โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่นไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
6051064620154โรงเรียนบ้านคลองสำราญไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
6061064620153โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
6071262010002สกร.ตำบลไตรตรึงษ์ไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
6081162100039โรงเรียนอนุบาลสมนึกไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
6091162100013โรงเรียนอนุบาลไอรฎาไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
6101162100002โรงเรียนวัฒนศิริวิทยาไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
6111062040436โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
6121062040091โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
6131062040070โรงเรียนบ้านโนนโกไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
6141062040056โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
6151062040055โรงเรียนบ้านวังประดาไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
6161062040050โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
6177015030302พระปริยัติธรรมวัดไชโยวรวิหารไชโยไชโยอ่างทอง
6187015020302โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดไชโยวรวิหารไชโยไชโยอ่างทอง
6191215020006สกร.ตำบลไชโยไชโยไชโยอ่างทอง
6201015670030โรงเรียนวัดละมุดไชโยไชโยอ่างทอง
6211015670029โรงเรียนวัดไชโยไชโยไชโยอ่างทอง
6221240050007สกร.ตำบลไชยสอไชยสอชุมแพขอนแก่น
6231040051122โรงเรียนชุมแพวิทยายนไชยสอชุมแพขอนแก่น
6241040050257โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลาไชยสอชุมแพขอนแก่น
6251040050256โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคีไชยสอชุมแพขอนแก่น
6261040050255โรงเรียนบ้านหนองสังข์ไชยสอชุมแพขอนแก่น
6271040050254โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่กุดหินท่าเดื่อไชยสอชุมแพขอนแก่น
6281040050252โรงเรียนบ้านโนนทองหลางไชยสอชุมแพขอนแก่น
6291040050250โรงเรียนบ้านไชยสอไชยสอชุมแพขอนแก่น
6301255010004สกร.ตำบลไชยสถานไชยสถานเมืองน่านน่าน
6311250190004สกร.ตำบลไชยสถานไชยสถานสารภีเชียงใหม่
6321155100019โรงเรียนนิธิวิทย์ไชยสถานเมืองน่านน่าน
6331150100121โรงเรียนอนุบาลสุรีย์วรรณไชยสถานสารภีเชียงใหม่
6341150100118โรงเรียนอนุบาลช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงไชยสถานสารภีเชียงใหม่
6351055250462โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ไชยสถานเมืองน่านน่าน
6361055250024โรงเรียนบ้านศรีเกิดไชยสถานเมืองน่านน่าน
6371055250020โรงเรียนบ้านไชยสถานไชยสถานเมืองน่านน่าน
6381050130715โรงเรียนวัดนันทารามไชยสถานสารภีเชียงใหม่
6391241080001สกร.ตำบลไชยวานไชยวานไชยวานอุดรธานี
6401241080000สกร.อำเภอไชยวานไชยวานไชยวานอุดรธานี
6411041680860โรงเรียนไชยวานวิทยาไชยวานไชยวานอุดรธานี
6421041680720โรงเรียนบ้านคำยางไชยวานไชยวานอุดรธานี
6431041680719โรงเรียนหนองแวงวิทยาไชยวานไชยวานอุดรธานี
6441041680718โรงเรียนบ้านหนองแซงไชยวานไชยวานอุดรธานี
6451041680717โรงเรียนร่มเกล้า ๒ไชยวานไชยวานอุดรธานี
6461041680716โรงเรียนเพียปู่หนองเรือไชยวานไชยวานอุดรธานี
6471041680715โรงเรียนอนุบาลไชยวานไชยวานไชยวานอุดรธานี
6481255050009สกร.ตำบลไชยวัฒนาไชยวัฒนาปัวน่าน
6491055250207โรงเรียนบ้านเสี้ยวไชยวัฒนาปัวน่าน
6501055250206โรงเรียนบ้านหนาดไชยวัฒนาปัวน่าน