Showing 601-650 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
6011110100075โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร
6021110100076โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยาอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร
6031110100077โรงเรียนอุทัยวิทยาอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร
6041110100078อนุบาลปริญญาอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร
6051110100079โรงเรียนอนุบาลพิมลทิพย์อนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร
6061110100080โรงเรียนอมาตยกุลอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร
6071110100081โรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนารามอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร
6081110100082โรงเรียนนันทนิตย์ท่าแร้งบางเขนกรุงเทพมหานคร
6091110100083โรงเรียนนราธิปพิทยาคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร
6101110100084โรงเรียนณัฏฐวุฒิวิทยาคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร
6111110100085โรงเรียนอนุบาลชุติมาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
6121110100086โรงเรียนอนุบาลกาญจนาพรหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
6131110100087โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์หัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
6141110100088โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์หัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
6151110100090โรงเรียนอนุบาลเด็กสากลหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
6161110100091โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์คลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร
6171110100092โรงเรียนเด็กสากลหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
6181110100093โรงเรียนถนอมบุตรหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
6191110100094โรงเรียนอนุบาลกรสุภาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
6201110100095โรงเรียนวัฒนานนท์วิทยาคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร
6211110100096โรงเรียนอนุบาลหัวหมากหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
6221110100098โรงเรียนอนุบาลภัทรบุตร์คลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร
6231110100099โรงเรียนอนุบาลทับแก้วหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
6241110100100โรงเรียนอนุบาลศรีนวลคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร
6251110100101โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์หัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
6261110100103โรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย์หัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร
6271110100104โรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย์ ชุมชนคลองจั่นคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร
6281110100106โรงเรียนสีตบุตรบำรุงรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร
6291110100107โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยารองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร
6301110100108โรงเรียนอนุบาลสุนีลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
6311110100109โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
6321110100110อนุบาลจุไรรัตนลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
6331110100111โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
6341110100112โรงเรียนสุนีพิทยาลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
6351110100114โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษาลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
6361110100115โรงเรียนสตรีศรีบำรุงรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร
6371110100116โรงเรียนสตรีจุลนาควัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
6381110100117โรงเรียนสมานศึกษาวิทยาวัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
6391110100119โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยาคลองมหานาคป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
6401110100121โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรบ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
6411110100122โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
6421110100123โรงเรียนสยามสามไตรบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
6431110100124โรงเรียนอนุบาลพัฒนศิริบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
6441110100125โรงเรียนอนุบาลปรานีบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
6451110100126โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
6461110100127โรงเรียนสมถวิลบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
6471110100128โรงเรียนนวลวรรณศึกษาบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
6481110100129โรงเรียนใจรักอนุบาลบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
6491110100130โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาลบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
6501110100135โรงเรียนบพิธวิทยาบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร