Showing 651-700 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
6511452319603มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปางพิชัยเมืองลำปางลำปาง
6521457119604มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงรายทรายขาวพานเชียงราย
6531457319604มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงรายทรายขาวพานเชียงราย
6541452119607มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปางพิชัยเมืองลำปางลำปาง
6551490119700มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยบ่อยางเมืองสงขลาสงขลา
6561492119703มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังท้องเนียนขนอมนครศรีธรรมราช
6571480119702มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชถ้ำใหญ่ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
6581490119701มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลาบ่อยางเมืองสงขลาสงขลา
6591412119800มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิหันตราพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
6601414119800มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิหันตราพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
6611412119801มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรีสวนใหญ่เมืองนนทบุรีนนทบุรี
6621414119802มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรีท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
6631414119803มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตราหันตราพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
6641430119900มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
6651446119904มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
6661446319904มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
6671440319903มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคขอนแก่นในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น
6681430119901มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
6691430319901มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมาในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
6701447119905มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสกลนครพังโคนพังโคนสกลนคร
6711447319905มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสกลนครพังโคนพังโคนสกลนคร
6721432119902มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสุรินทร์นอกเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์
6731432319902มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสุรินทร์นอกเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์
6741430101700มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสุรนารีเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
6751452213100มหาวิทยาลัยเนชั่นพระบาทเมืองลำปางลำปาง
6761471210200มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นลาดสวายลำลูกกาปทุมธานี
6771420210800มหาวิทยาลัยเอเชียนห้วยใหญ่บางละมุงชลบุรี
6781457102400มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงท่าสุดเมืองเชียงรายเชียงราย
6791450101300มหาวิทยาลัยแม่โจ้หนองหารสันทรายเชียงใหม่
6801486101302มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพรละแมละแมชุมพร
6811454101301มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฉลิมพระเกียรติแม่ทรายร้องกวางแพร่
6821150100357มัธยมจันทร์รวีแม่เหียะเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
6831190100326มัธยมจิตจัณหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
6841110106741มัธยมฐานเทคโนโลยีบางบอนบางบอนกรุงเทพมหานคร
6851148100036มัธยมบ้านสวนวิทยาบ้านข่าศรีสงครามนครพนม
6861180100222มัธยมยานากาวาโพธิ์เสด็จเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
6871190100327มัธยมหาดใหญ่ท่าช้างบางกล่ำสงขลา
6881135100033มัธยมเอกวรรณทุ่งแต้เมืองยโสธรยโสธร
6891112100139มารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ขุนศรีไทรน้อยนนทบุรี
6901149100020มุกดาหาร มอนเทสซอรีมุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
6911196100096มุคลีซีน วิทยาบาเจาะบาเจาะนราธิวาส
6929920101501มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่หิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6931394100031มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา แผนกอาชีวศึกษาปุโละปุโยหนองจิกปัตตานี
6941157100270มูลนิธิรุ่งนภาแม่จันเชียงรายสันทรายแม่จันเชียงราย
6951342100015มูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม แผนกอาชีวศึกษาเชียงคานเชียงคานเลย
6961194100185ยะหริ่งวิทยาราตาปันยังยะหริ่งปัตตานี
6971195100123ยะหาพิทยาคารยะหายะหายะลา
6981173100072ยุวธัชไร่ขิงไร่ขิงสามพรานนครปฐม
6991160100110ยุวพัฒน์นครสวรรค์วัดไทรเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
7001135100014ยโสธรบริหารธุรกิจสำราญเมืองยโสธรยโสธร