Showing 651-700 of 49,476 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
6511233030015กศน.ตำบลจานจานกันทรารมย์ศรีสะเกษ
6521237040002กศน.ตำบลจานลานจานลานพนาอำนาจเจริญ
6531233120005กศน.ตำบลจานแสนไชยจานแสนไชยห้วยทับทันศรีสะเกษ
6541233040011กศน.ตำบลจานใหญ่จานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ
6551232090003กศน.ตำบลจารพัตจารพัตศีขรภูมิสุรินทร์
6561245110015กศน.ตำบลจำปาขันจำปาขันสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
6571215010010กศน.ตำบลจำปาหล่อจำปาหล่อเมืองอ่างทองอ่างทอง
6581256010012กศน.ตำบลจำป่าหวายจำป่าหวายเมืองพะเยาพะเยา
6591241170007กศน.ตำบลจำปาโมงจำปาโมงบ้านผืออุดรธานี
6601241090002กศน.ตำบลจำปีจำปีศรีธาตุอุดรธานี
6611215050007กศน.ตำบลจำลองจำลองแสวงหาอ่างทอง
6621237060007กศน.ตำบลจิกดู่จิกดู่หัวตะพานอำนาจเจริญ
6631233090006กศน.ตำบลจิกสังข์ทองจิกสังข์ทองราษีไศลศรีสะเกษ
6641234200003กศน.ตำบลจิกเทิงจิกเทิงตาลสุมอุบลราชธานี
6651232140003กศน.ตำบลจีกแดกจีกแดกพนมดงรักสุรินทร์
6661256020002กศน.ตำบลจุนจุนจุนพะเยา
6671246050004กศน.ตำบลจุมจังจุมจังกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
6681243050001กศน.ตำบลจุมพลจุมพลโพนพิสัยหนองคาย
6691222050006กศน.ตำบลฉมันฉมันมะขามจันทบุรี
6701280140003กศน.ตำบลฉลองฉลองสิชลนครศรีธรรมราช
6711283010006กศน.ตำบลฉลองฉลองเมืองภูเก็ตภูเก็ต
6721290110008กศน.ตำบลฉลุงฉลุงหาดใหญ่สงขลา
6731291010005กศน.ตำบลฉลุงฉลุงเมืองสตูลสตูล
6741280040001กศน.ตำบลฉวางฉวางฉวางนครศรีธรรมราช
6751290040002กศน.ตำบลฉางฉางนาทวีสงขลา
6761240180001กศน.ตำบลชนบทชนบทชนบทขอนแก่น
6771255130002กศน.ตำบลชนแดนชนแดนสองแควน่าน
6781267020001กศน.ตำบลชนแดนชนแดนชนแดนเพชรบูรณ์
6791265090001กศน.ตำบลชมพูชมพูเนินมะปรางพิษณุโลก
6801250190003กศน.ตำบลชมภูชมภูสารภีเชียงใหม่
6811245150004กศน.ตำบลชมสะอาดชมสะอาดเมยวดีร้อยเอ็ด
6821242040006กศน.ตำบลชมเจริญชมเจริญปากชมเลย
6831284030002กศน.ตำบลชลครามชลครามดอนสักสุราษฎร์ธานี
6841292080002กศน.ตำบลช่องช่องนาโยงตรัง
6851227050006กศน.ตำบลช่องกุ่มช่องกุ่มวัฒนานครสระแก้ว
6861271030008กศน.ตำบลช่องด่านช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี
6871262070002กศน.ตำบลช่องลมช่องลมลานกระบือกำแพงเพชร
6881271010009กศน.ตำบลช่องสะเดาช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
6891276010013กศน.ตำบลช่องสะแกช่องสะแกเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
6901236030003กศน.ตำบลช่องสามหมอช่องสามหมอคอนสวรรค์ชัยภูมิ
6911236120001กศน.ตำบลช่องสามหมอช่องสามหมอแก้งคร้อชัยภูมิ
6921216020002กศน.ตำบลช่องสาริกาช่องสาริกาพัฒนานิคมลพบุรี
6931234250002กศน.ตำบลช่องเม็กช่องเม็กสิรินธรอุบลราชธานี
6941260070002กศน.ตำบลช่องแคช่องแคตาคลีนครสวรรค์
6951263070002กศน.ตำบลช่องแคบช่องแคบพบพระตาก
6961230290003กศน.ตำบลช่องแมวช่องแมวลำทะเมนชัยนครราชสีมา
6971286080004กศน.ตำบลช่องไม้แก้วช่องไม้แก้วทุ่งตะโกชุมพร
6981216020006กศน.ตำบลชอนน้อยชอนน้อยพัฒนานิคมลพบุรี
6991216060015กศน.ตำบลชอนม่วงชอนม่วงบ้านหมี่ลพบุรี
7001216110004กศน.ตำบลชอนสมบูรณ์ชอนสมบูรณ์หนองม่วงลพบุรี