Showing 701-750 of 49,476 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
7011310100851วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
7021310166201วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
7031410222500วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
7043110013001โรงเรียนวัดราชสิทธารามวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
7053110013002โรงเรียนวัดท่าพระวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
7063110013003โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลีวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
7073110013005โรงเรียนวัดดีดวดวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
7089921101601ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประดู่ฉิมพลีวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
7099931101601โรงเรียนแสงอรุณวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
7101010720084โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7111110100245โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7121110100247โรงเรียนอนุบาลสีชมพูมอนเทสเซอริห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7131110100256อนุบาลกุลมาศวิทยาห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7141110100258โรงเรียนอนุบาลโชคชัยห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7151110200962โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ กรุงเทพห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7161110201047โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลามห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7171210170000กศน.เขตห้วยขวางห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7181210170001กศน.แขวงห้วยขวางห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7191310010241วิทยาลัยเทคโนโลยีการบริหารจัดการนานาชาติรีเจ้นท์ห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7201010720011โรงเรียนวัดอุทัยธารามบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7211110100252โรงเรียนอนุบาลทรงวิทย์บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7221110100255โรงเรียนดลวิทยาบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7231110100257โรงเรียนชาญวิทย์บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7241110200960โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่นบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7251210170002กศน.แขวงบางกะปิบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7263110013602โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7273110013603โรงเรียนวัดใหม่ช่องลมบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7281010720010โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์สามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7291010720083โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7301110100244โรงเรียนสิริเทพสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7311110100246โรงเรียนอนุบาลบุณยรักษ์สามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7321110100248โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์สามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7331110100249โรงเรียนศิริพรรณวิทยาสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7341110100251โรงเรียนอนุบาลสองภาษาบ้านต้นไม้สามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7351110100254โรงเรียนสมฤทัยสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7361110200961โรงเรียนนานาชาติคิซ อินเตอร์เนชั่นแนลสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7371110200963โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7381210170004กศน.แขวงสามเสนนอกสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7393110023601โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
7401110100259โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษาสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร
7411110100267โรงเรียนพัฒนาวิทยาสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร
7421110100268โรงเรียนบำรุงวิชาสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร
7431110100273โรงเรียนจันทรวิทยาสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร
7441110203034โรงเรียนไทยซิกข์นานาชาติ กรุงเทพสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร
7451210180000กศน.เขตคลองสานสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร
7461210180001กศน.แขวงสมเด็จเจ้าพระยาสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร
7471310186501วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร
7483110012306โรงเรียนวัดพิชัยญาติสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร
7499921101801ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดอนงคารามสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร
7501110100264โรงเรียนอนุบาลธีรชาตคลองสานคลองสานกรุงเทพมหานคร