Showing 701-750 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
7011014310066โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)นครหลวงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
7021014310068โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)บ้านชุ้งนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
7031014310069โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)บางระกำนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
7041014310070โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)ปากจั่นนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
7051014310071โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)คลองสะแกนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
7061014310072โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต)คลองสะแกนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
7071014310073โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล)บ่อโพงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
7081014310074โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)บ่อโพงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
7091014310075โรงเรียนวัดบ้านดาบบ่อโพงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
7101014310076โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา)หนองปลิงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
7111014310077โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)หนองปลิงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
7121014310078โรงเรียนวัดมฤคทายวันเทพมงคลบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
7131014310079โรงเรียนวัดสุคนธารามเทพมงคลบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
7141014310080โรงเรียนวัดเทพมงคลเทพมงคลบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
7151014310081โรงเรียนวัดดอนพัฒนารามวังพัฒนาบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
7161014310082โรงเรียนวัดวังชะโดบางซ้ายบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
7171014310083โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)วังพัฒนาบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
7181014310084โรงเรียนคชเวกวิทยาวังพัฒนาบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
7191014310085โรงเรียนคอตันบางซ้ายบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
7201014310086โรงเรียนวัดเศวตศิลารามปลายกลัดบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
7211014310087โรงเรียนวัดใหม่ต้านทานปลายกลัดบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
7221014310088โรงเรียนวัดสามเพลงปลายกลัดบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
7231014310089โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)ปลายกลัดบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
7241014310090โรงเรียนโคกตาพรหมเต่าเล่าบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
7251014310091โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอกเต่าเล่าบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
7261014310093โรงเรียนวัดบางซ้ายในแก้วฟ้าบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
7271014310094โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมีบางซ้ายบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
7281014310095โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)หน้าไม้บางไทรพระนครศรีอยุธยา
7291014310096โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศบางยี่โทบางไทรพระนครศรีอยุธยา
7301014310097โรงเรียนวัดศิริสุขารามช่างเหล็กบางไทรพระนครศรีอยุธยา
7311014310098โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)ช่างเหล็กบางไทรพระนครศรีอยุธยา
7321014310099โรงเรียนวัดขุนจ่าธรรมารามห่อหมกบางไทรพระนครศรีอยุธยา
7331014310100โรงเรียนวัดสุนทรารามห่อหมกบางไทรพระนครศรีอยุธยา
7341014310101โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)บ้านเกาะบางไทรพระนครศรีอยุธยา
7351014310102โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)บ้านกลึงบางไทรพระนครศรีอยุธยา
7361014310104โรงเรียนวัดกระแชงกระแชงบางไทรพระนครศรีอยุธยา
7371014310105โรงเรียนวัดอนุกุญชรารามช้างน้อยบางไทรพระนครศรีอยุธยา
7381014310107โรงเรียนวัดสนามไชยสนามชัยบางไทรพระนครศรีอยุธยา
7391014310108โรงเรียนบางไทรสนามชัยบางไทรพระนครศรีอยุธยา
7401014310109โรงเรียนศรีบางไทรบางไทรบางไทรพระนครศรีอยุธยา
7411014310110โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร)บางไทรบางไทรพระนครศรีอยุธยา
7421014310111โรงเรียนวัดเทพสนทวารีบางไทรบางไทรพระนครศรีอยุธยา
7431014310112โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)ไผ่พระบางไทรพระนครศรีอยุธยา
7441014310114โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)บางพลีบางไทรพระนครศรีอยุธยา
7451014310116โรงเรียนวัดสง่างามบางพลีบางไทรพระนครศรีอยุธยา
7461014310118โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)ช้างใหญ่บางไทรพระนครศรีอยุธยา
7471014310119โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้โพแตงบางไทรพระนครศรีอยุธยา
7481014310120โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อยเชียงรากน้อยบางไทรพระนครศรีอยุธยา
7491014310121โรงเรียนวัดทางยาวบ้านม้าบางไทรพระนครศรีอยุธยา
7501014310122โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์ อุปถัมภ์)ไม้ตราบางไทรพระนครศรีอยุธยา