Showing 751-800 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
7511050130568วัดบ้านใหม่ร้องวัวแดงสันกำแพงเชียงใหม่
7521024070076วัดประจำรังบางขนากบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
7531050130658วัดปวงสนุกบ้านกลางสันป่าตองเชียงใหม่
7541084640516วัดปัฏนารามท่าเรือบ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานี
7551080210435วัดปากเนตรชะเมาปากพนังนครศรีธรรมราช
7561050130572วัดป่าตึงออนใต้สันกำแพงเชียงใหม่
7571050130726วัดป่าลานหนองตองหางดงเชียงใหม่
7589920770602วัดป่าสุญญตาหนองตาแต้มปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์
7597036101106วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัยบ้านแก้งภูเขียวชัยภูมิ
7601050130680วัดป่าอ้อยทุ่งสะโตกสันป่าตองเชียงใหม่
7611050130559วัดป่าเปาแช่ช้างสันกำแพงเชียงใหม่
7621050130372วัดป่าเลาแม่หอพระแม่แตงเชียงใหม่
7631062040186วัดพรหมประดิษฐ์ สาขาบ้านท่ามะขามแม่ลาดคลองขลุงกำแพงเพชร
7641060220221วัดพุทธนิมิตตาคลีตาคลีนครสวรรค์
7651050130891วัดมหิงสาวาสปงตำไชยปราการเชียงใหม่
7661084640281วัดมัชฌิมารามประสงค์ท่าชนะสุราษฎร์ธานี
7671060220097วัดยางตาลยางตาลโกรกพระนครสวรรค์
7681050130582วัดย่าปายร้อยพร้อมสามัคคีบวกค้างสันกำแพงเชียงใหม่
7691181100051วัดราษฎร์รังสรรค์อ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่
7701072630098วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมหนองมะค่าโมงด่านช้างสุพรรณบุรี
7711016490289วัดราษฎร์สามัคคีช่องสาริกาพัฒนานิคมลพบุรี
7721050130570วัดริมออนออนใต้สันกำแพงเชียงใหม่
7737042090700วัดวังสะพุงพัฒนารามวังสะพุงวังสะพุงเลย
7741053690237วัดวังอ้อบ้านเสี้ยวฟากท่าอุตรดิตถ์
7751016490250วัดวังใต้บางกะพี้บ้านหมี่ลพบุรี
7761050130455วัดวาลุการามห้วยทรายแม่ริมเชียงใหม่
7771051510012วัดศรีชุมบ้านกลางเมืองลำพูนลำพูน
7787042010705วัดศรีวิชัยวนารามกุดป่องเมืองเลยเลย
7791017610128วัดศรีสำราญน้ำตาลอินทร์บุรีสิงห์บุรี
7801014310055วัดศักดิ์ศาลาลอยท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
7817033100093วัดสระกำแพงใหญ่สระกำแพงใหญ่อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
7821017610104วัดสองพี่น้องโพธิ์ชัยอินทร์บุรีสิงห์บุรี
7831050130554วัดสันกลางใต้สันกลางสันกำแพงเชียงใหม่
7841050130573วัดสันมะแปบแม่ปูคาสันกำแพงเชียงใหม่
7851024070007วัดสายชล ณ รังษีบ้านใหม่เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
7861017610139วัดสุทธาวาสทับยาอินทร์บุรีสิงห์บุรี
7877271021312วัดสุธาสินีบ้องตี้ไทรโยคกาญจนบุรี
7881060220036วัดสโมสร(จันทร์ฮกหลีอุทิศ)แควใหญ่เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
7891070480233วัดหนองกระทุ่มหนองกระทุ่มปากท่อราชบุรี
7901019600078วัดหนองตาเดี้ยงหนองจรเข้หนองแคสระบุรี
7911061700099วัดหนองมะเขือหนองกลางดงทัพทันอุทัยธานี
7921050130945วัดหนองหอยออนเหนือแม่ออนเชียงใหม่
7931050130576วัดหนองแสะห้วยทรายสันกำแพงเชียงใหม่
7941061700046วัดหมกแถวหมกแถวหนองขาหย่างอุทัยธานี
7951052500459วัดห้วยคิงแม่เมาะแม่เมาะลำปาง
7961070480017วัดห้วยปลาดุก(อนันตกูลอุปถัมภ์)หินกองเมืองราชบุรีราชบุรี
7971080210571วัดหัวลำภูหัวไทรหัวไทรนครศรีธรรมราช
7981018090050วัดหางแขยง(สถิตราษฎร์บำรุง)หางน้ำสาครมโนรมย์ชัยนาท
7991050130672วัดอินทะวิชัยแม่ก๊าสันป่าตองเชียงใหม่
8007030161110วัดอุทัยวิทยาหินดาดห้วยแถลงนครราชสีมา