Showing 801-850 of 49,476 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
8011110100280โรงเรียนอยู่เย็นวิทยาบางพรมตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
8021110200536อนุบาลนานาชาติ เค็นตันบางพรมตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
8031210190004กศน.แขวงบางพรมบางพรมตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
8043110012910โรงเรียนวัดประสาทบางพรมตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
8053110012913โรงเรียนวัดกระโจมทองบางพรมตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
8061010720087โรงเรียนโพธิสารพิทยากรบางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
8071210190000กศน.เขตตลิ่งชันบางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
8081210190005กศน.แขวงบางระมาดบางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
8093110012906โรงเรียนวัดมะกอกบางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
8103110012907โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล)บางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
8113110012908โรงเรียนวัดอินทราวาสบางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
8121110100281โรงเรียนอนุบาลนกน้อยบางเชือกหนังตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
8131210190007กศน.แขวงบางเชือกหนังบางเชือกหนังตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
8143110012911โรงเรียนวัดเกาะบางเชือกหนังตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
8153110012912โรงเรียนวัดพิกุลบางเชือกหนังตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
8161010720002โรงเรียนโฆสิตสโมสรศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8171010720006โรงเรียนวัดอมรินทรารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8181010720091โรงเรียนสตรีวัดระฆังศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8191010720092โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8201110100305โรงเรียนดรุณวัฒนาศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8211110100315โรงเรียนสุภัทราศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8221210200004กศน.แขวงศิริราชศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8233110012702โรงเรียนวัดวิเศษการศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8243110012708โรงเรียนวัดสุวรรณารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8255710000004โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8261010720090โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8271010720095โรงเรียนสวนอนันต์บ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8281110100291โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนาบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8291110100292โรงเรียนอนุบาลมีลำใยบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8301110100295โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์บ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8311110100302โรงเรียนอนุบาลสุนันท์ศึกษาบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8321110100309โรงเรียนเทพกาญจนาบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8331110100312โรงเรียนศุภวรรณบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8341110100314สุรวิทยาบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8351210200001กศน.เขตบางกอกน้อยบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8361210200005กศน.แขวงบ้านช่างหล่อบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8373110012704โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8383110012705โรงเรียนวัดยางสุทธารามบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8393110012709โรงเรียนวัดพระยาทำบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8403110012711โรงเรียนวัดดงมูลเหล็กบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8413110012712โรงเรียนวัดอัมพวาบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8425710000001โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8437010200105โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยาบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8441110100307โรงเรียนดิลกศึกษาบางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8451210200006กศน.แขวงบางขุนนนท์บางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8463110012701โรงเรียนวัดบางขุนนนท์บางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8473110012703โรงเรียนวัดเจ้าอามบางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8483110012706โรงเรียนวัดศรีสุดารามบางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8497010010104โรงเรียนบาลีเตรียมอุมศึกษาบางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8501110100296โรงเรียนอนุบาลฐนิตาบางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร