Showing 851-900 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
8511110100296โรงเรียนอนุบาลฐนิตาบางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8521110100298โรงเรียนอนุบาลจิรภาบางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8531110100303โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรีบางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8541110100310โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรีบางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8551110100311โรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยาบางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8561110100316โรงเรียนอานันท์วิทยาบางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8571112100058โรงเรียนประถมพฤกษาบางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8581210200007สกร.แขวงบางขุนศรีบางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8593110012707โรงเรียนวัดบางเสาธงบางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8603110022710โรงเรียนวัดมะลิบางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8611010720093โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8621010720094โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8631110100297โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ธนบุรีอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8641110100299โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8651110100301โรงเรียนบุณยาจารย์อรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8661110100385โรงเรียนอนุบาลบุษกรอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8671110100854วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ์อรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8681110100857โรงเรียนจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8691210200009สกร.แขวงอรุณอมรินทร์อรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8701310100854วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจรัลสนิทวงศ์อรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8711310100857วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์อรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8723110012713โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8733110012714โรงเรียนวัดดุสิตารามอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8743110012715โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศรารามอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
8751010720096โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคมท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
8761010720098โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
8771010720161โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
8781110100318โรงเรียนอนุบาลเสริมวิทย์ท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
8791110100323โรงเรียนรุ่งอรุณท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
8801110101184วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผลท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
8811210210000สกร.เขตบางขุนเทียนท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
8821210210005สกร.แขวงท่าข้ามท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
8831310101184วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผลท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
8841410222900สถาบันอาศรมศิลป์ท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
8853110012506โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมภ์ท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
8863110012507โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
8873110012511โรงเรียนวัดท่าข้ามท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
8883110012512โรงเรียนวัดบัวผันท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
8893110012514โรงเรียนวัดประชาบำรุงท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
8903110012515โรงเรียนวัดเลาท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
8913110022502โรงเรียนวัดหัวกระบือท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
8923110022513โรงเรียนวัดกกท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
8931010720097โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
8941110100319โรงเรียนอนุบาลทิพารัตน์แสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
8951110100320โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์แสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
8961110100321โรงเรียนสุพิชญาแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
8971110100322โรงเรียนอนุบาลคุ้มเกล้าแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
8981110100324โรงเรียนอนุบาลอภิสราแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
8991110100325โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยาแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
9001110100326โรงเรียนจารุวัฒนานุกูลแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร