Showing 151-200 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
1511067380045บ้านชอนนาป่าเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
1521016490165บ้านซับกระโดนซับตะเคียนชัยบาดาลลพบุรี
1531016490171บ้านซับตะเคียนซับตะเคียนชัยบาดาลลพบุรี
1541067380109บ้านซับม่วงลาดแคชนแดนเพชรบูรณ์
1551016490179บ้านซับสมบูรณ์ศิลาทิพย์ชัยบาดาลลพบุรี
1561050130444บ้านซางขี้เหล็กแม่ริมเชียงใหม่
1571062040154บ้านดงดำมิตรภาพที่ ๘๘ สาขาบ้านดอนโค้งดอนแตงขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร
1581056320231บ้านดงบุญนาค สาขาบ้านสันกำแพงบ้านเหล่าแม่ใจพะเยา
1591051510173บ้านดงฤาษีบ้านโฮ่งบ้านโฮ่งลำพูน
1601016490332บ้านดงหลุ่มนิยมชัยสระโบสถ์ลพบุรี
1611056320025บ้านดอกบัวฯ สาขาบ้านห้วยหม้อบ้านตุ่นเมืองพะเยาพะเยา
1621050130507บ้านดอนชัยสาขาบ้านตาดหมอกแม่อายแม่อายเชียงใหม่
1631050130438บ้านดอนตันเหมืองแก้วแม่ริมเชียงใหม่
1641055250008บ้านดอนน้ำครกกองควายเมืองน่านน่าน
1651084640404บ้านดอนมะตูมน้ำรอบพุนพินสุราษฎร์ธานี
1661052500135บ้านดอนมูลหัวเสือแม่ทะลำปาง
1671055250313บ้านดอยสวดบ้านหลวงน่าน
1681051510234บ้านดอยครั่งทาขุมเงินแม่ทาลำพูน
1691051510228บ้านดอยคำ สาขาแม่ขนาดทากาศแม่ทาลำพูน
1701055250324บ้านดู่บ้านฟ้าบ้านหลวงน่าน
1711053690153บ้านต้นขนุนน้ำไผ่น้ำปาดอุตรดิตถ์
1721050130445บ้านต้นขามขี้เหล็กแม่ริมเชียงใหม่
1731050130758บ้านต้นงิ้วสันผักหวานหางดงเชียงใหม่
1741050130903บ้านต้นโชค สาขากิ่วจำปีหนองบัวไชยปราการเชียงใหม่
1751065360006บ้านตูมปากโทกเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
1761050130492บ้านทรายแดงสันต้นหมื้อแม่อายเชียงใหม่
1771065360003บ้านทองหลาง(พุ่มประชานุกูล)มะขามสูงเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
1781027740221บ้านทับยางคลองทับจันทร์อรัญประเทศสระแก้ว
1791050130896บ้านทาหนองบัวไชยปราการเชียงใหม่
1801084640138บ้านท่ากระดานบ้านยางคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
1811091560015บ้านท่าจีนคลองขุดเมืองสตูลสตูล
1821051510206บ้านทาป่าสัก สาขาบ้านขุนตาลทาปลาดุกแม่ทาลำพูน
1831050130370บ้านท่าผาป่าแป๋แม่แตงเชียงใหม่
1841050130180บ้านท่าสะแลเวียงฝางเชียงใหม่
1851050130803บ้านทุ่ง สาขาทุ่งยงบ่อสลีฮอดเชียงใหม่
1861057120494บ้านทุ่งขจีป่างิ้วเวียงป่าเป้าเชียงราย
1871022060219บ้านทุ่งตาอินพลวงเขาคิชฌกูฏจันทบุรี
1881050130625บ้านทุ่งป่าเก็ดหนองหารสันทรายเชียงใหม่
1891057120318บ้านทุ่งสามเหลี่ยมเวียงห้าวพานเชียงราย
1901051510258บ้านทุ่งเป็ดทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างลำพูน
1911067380361บ้านนาทรายวังบาลหล่มเก่าเพชรบูรณ์
1921052500138บ้านนายาบหัวเสือแม่ทะลำปาง
1931054390248บ้านนาฮ่างแม่ป้ากวังชิ้นแพร่
1941050130284บ้านนาเรือนท่าผาแม่แจ่มเชียงใหม่
1957238012412บ้านนาแวงนาสวรรค์เมืองบึงกาฬบึงกาฬ
1967257153215บ้านนาโต่ (โอน)แม่สลองในแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
1971067380393บ้านน้ำก้อแกเครือหนองไขว่หล่มสักเพชรบูรณ์
1981055250010บ้านน้ำครกเก่ากองควายเมืองน่านน่าน
1991052500236บ้านน้ำจำหลวงใต้งาวลำปาง
2001050130436บ้านน้ำต้นเหมืองแก้วแม่ริมเชียงใหม่