Showing 201-250 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
2011010720053โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2021110100673โรงเรียนอนุบาลกังวาลสานฝันลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2031210030007สกร.แขวงลำผักชีลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2041310036401วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอกลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2053110013331โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2063110013333โรงเรียนศิริวังวิทยาคารลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2073110013335โรงเรียนวัดอู่ตะเภาลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2083110013337โรงเรียนลำผักชีลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2093110023332โรงเรียนสุเหร่าลำแขกลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2103110023334โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2111010720054โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2121210030008สกร.แขวงลำต้อยติ่งลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2133110013327โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้มลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2143110013329โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2153110013330โรงเรียนคลองสองลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2163110023336โรงเรียนวัดลำต้อยติ่งลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2171010720055โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์มหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
2181110100050โรงเรียนอนุบาลจิดาภามหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
2191110100056โรงเรียนเยนเฮส์เม็มโมเรียลมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
2201110100929โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลืองมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
2211210040000สกร.เขตบางรักมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
2221210040001สกร.แขวงมหาพฤฒารามมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
2231310046501วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยามหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
2243110010503โรงเรียนวัดมหาพฤฒารามมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
2253110010505โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้ามหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
2261110100049โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2271110100051โรงเรียนอนุบาลชวนชื่นสีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2281110100054โรงเรียนสัจจพิทยาสีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2291110100055โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยสีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2301110100058โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลมสีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2311110100059โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์สีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2321110100930โรงเรียนกว่างเจ้าสีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2331110200001โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส สาทรสีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2341210040002สกร.แขวงสีลมสีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2359971100401บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)สีลมบางรักกรุงเทพมหานคร
2361110101181โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์สุริยวงศ์บางรักกรุงเทพมหานคร
2371210040003สกร.แขวงสุริยวงศ์สุริยวงศ์บางรักกรุงเทพมหานคร
2381110100047โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาบางรักบางรักกรุงเทพมหานคร
2391110100048โรงเรียนอัสสัมชัญบางรักบางรักกรุงเทพมหานคร
2401110100052โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์บางรักบางรักกรุงเทพมหานคร
2411110100053โรงเรียนอาทรศึกษาบางรักบางรักกรุงเทพมหานคร
2421210040004สกร.แขวงบางรักบางรักบางรักกรุงเทพมหานคร
2433110010502โรงเรียนวัดม่วงแคบางรักบางรักกรุงเทพมหานคร
2443110010504โรงเรียนวัดสวนพลูบางรักบางรักกรุงเทพมหานคร
2451010720056โรงเรียนพุทธจักรวิทยาสี่พระยาบางรักกรุงเทพมหานคร
2461110100057อนุบาลเสริมมิตรสี่พระยาบางรักกรุงเทพมหานคร
2471110100928โรงเรียนยุหมินพัฒนาสี่พระยาบางรักกรุงเทพมหานคร
2481210040005สกร.แขวงสี่พระยาสี่พระยาบางรักกรุงเทพมหานคร
2493110010501โรงเรียนวัดหัวลำโพงสี่พระยาบางรักกรุงเทพมหานคร
2501110100062โรงเรียนภูมิไพโรจน์พิทยาอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร