Showing 251-300 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
2511054390097บ้านร่องแดง(ชัยมาประชารัฐอุปถัมภ์)น้ำชำสูงเม่นแพร่
2521050130741บ้านร้องแหย่งหนองแก๋วหางดงเชียงใหม่
2531056320004บ้านร่องไฮแม่ใสเมืองพะเยาพะเยา
2541040050760บ้านรัตนะสาขาชีวังเวินโนนทองแวงใหญ่ขอนแก่น
2551080210436บ้านราษฏร์สงวนคลองน้อยปากพนังนครศรีธรรมราช
2561057120035บ้านริมกกแม่ยาวเมืองเชียงรายเชียงราย
2571052500029บ้านลำปางกลางปงแสนทองเมืองลำปางลำปาง
2587242132410บ้านวังชมภูทรัพย์ไพวัลย์เอราวัณเลย
2591021470152บ้านวังประดู่แม่น้ำคู้ปลวกแดงระยอง
2601050130440บ้านวังป้องเหมืองแก้วแม่ริมเชียงใหม่
2611053690176บ้านวังผาชันน้ำไคร้น้ำปาดอุตรดิตถ์
2621060220451บ้านวังเงินนาขอมไพศาลีนครสวรรค์
2631066350208บ้านวังเทโพวังจิกโพธิ์ประทับช้างพิจิตร
2647258043326บ้านวาทูเสาหินแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน
2651051510210บ้านศรีทรายมูลทาปลาดุกแม่ทาลำพูน
2661050130304บ้านสบวาก สาขาแม่จอนหลวงแม่นาจรแม่แจ่มเชียงใหม่
2671034710406บ้านสมดีเป้าตระการพืชผลอุบลราชธานี
2681055250254บ้านสร้อยพร้าวพระธาตุเชียงกลางน่าน
2691067380335บ้านสระเกษสาขาบ้านสระแก้วเพชรละครหนองไผ่เพชรบูรณ์
2701085460046บ้านสวัสดิ์มะมุกระบุรีระนอง
2711050130624บ้านสหกรณ์นิคมหนองหารสันทรายเชียงใหม่
2721057120260บ้านสันกอเหียงสันติสุขพานเชียงราย
2731057120508บ้านสันกู่ทองแม่เจดีย์เวียงป่าเป้าเชียงราย
2741050130133บ้านสันต้นดู่สันปูเลยดอยสะเก็ดเชียงใหม่
2751056320249บ้านสันต้นม่วง สาขาบ้านสันสลีเจริญราษฎร์แม่ใจพะเยา
2761056320022บ้านสันบัวบกบ้านสางเมืองพะเยาพะเยา
2771056320031บ้านสันปูเลยสันป่าม่วงเมืองพะเยาพะเยา
2781064620120บ้านสามพวง(สาขาบ้านหนองสีดา)สามพวงคีรีมาศสุโขทัย
2791067380095บ้านสามแยกป่ามะม่วงซับพุทราชนแดนเพชรบูรณ์
2801067380014บ้านสำนักหมันนางั่วเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
2811036100682บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) สาขาบ้านโนนสังข์บ้านเป้าเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ
2821052500033บ้านหนองกระทิงบ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง
2831016490313บ้านหนองกระสังข์หนองผักแว่นท่าหลวงลพบุรี
2841016490377บ้านหนองกลางชอนสมบูรณ์หนองม่วงลพบุรี
2851066350241บ้านหนองขำเนินสว่างโพธิ์ประทับช้างพิจิตร
2861072630075บ้านหนองขุมหนองสาหร่ายดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
2877238012411บ้านหนองตะไก้โป่งเปือยเมืองบึงกาฬบึงกาฬ
2881060220209บ้านหนองตาพันหัวหวายตาคลีนครสวรรค์
2891077280154บ้านหนองตาเมืองหนองตาแต้มปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์
2901077280153บ้านหนองตาแต้มหนองตาแต้มปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์
2911040050496บ้านหนองทุ่งมนขามป้อมพระยืนขอนแก่น
2921040050064บ้านหนองทุ่มบ้านหว้าเมืองขอนแก่นขอนแก่น
2931055250053บ้านหนองนกกลางเวียงเวียงสาน่าน
2941067380004บ้านหนองนารีในเมืองเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
2951016490312บ้านหนองน้ำใสหนองผักแว่นท่าหลวงลพบุรี
2961050130205บ้านหนองบัวม่อนปิ่นฝางเชียงใหม่
2971056320229บ้านหนองบัวบ้านเหล่าแม่ใจพะเยา
2981077280156บ้านหนองบัวปากน้ำปราณปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์
2991067380219บ้านหนองบัวทองสาขาบ้านดงตะเคียนบ่อรังวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
3001086110127บ้านหนองผากเขาไชยราชปะทิวชุมพร