Showing 301-350 of 49,476 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
3011222080002กศน.ตำบลขุนซ่องขุนซ่องแก่งหางแมวจันทบุรี
3021290030008กศน.ตำบลขุนตัดหวายขุนตัดหวายจะนะสงขลา
3031280030005กศน.ตำบลขุนทะเลขุนทะเลลานสกานครศรีธรรมราช
3041284010004กศน.ตำบลขุนทะเลขุนทะเลเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
3051255150002กศน.ตำบลขุนน่านขุนน่านเฉลิมพระเกียรติน่าน
3061253010016กศน.ตำบลขุนฝางขุนฝางเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
3071270040012กศน.ตำบลขุนพิทักษ์ขุนพิทักษ์ดำเนินสะดวกราชบุรี
3081258020001กศน.ตำบลขุนยวมขุนยวมขุนยวมแม่ฮ่องสอน
3091212050005กศน.ตำบลขุนศรีขุนศรีไทรน้อยนนทบุรี
3101233080007กศน.ตำบลขุนหาญขุนหาญขุนหาญศรีสะเกษ
3111273030007กศน.ตำบลขุนแก้วขุนแก้วนครชัยศรีนครปฐม
3121258050008กศน.ตำบลขุนแม่ลาน้อยขุนแม่ลาน้อยแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
3131219090002กศน.ตำบลขุนโขลนขุนโขลนพระพุทธบาทสระบุรี
3141235010015กศน.ตำบลขุมเงินขุมเงินเมืองยโสธรยโสธร
3151230290001กศน.ตำบลขุยขุยลำทะเมนชัยนครราชสีมา
3161234110001กศน.ตำบลขุหลุขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี
3171219030003กศน.ตำบลคชสิทธิ์คชสิทธิ์หนองแคสระบุรี
3181262010011กศน.ตำบลคณฑีคณฑีเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
3191286070007กศน.ตำบลครนครนสวีชุมพร
3201257030003กศน.ตำบลครึ่งครึ่งเชียงของเชียงราย
3211264070003กศน.ตำบลคลองกระจงคลองกระจงสวรรคโลกสุโขทัย
3221267060003กศน.ตำบลคลองกระจังคลองกระจังศรีเทพเพชรบูรณ์
3231280120005กศน.ตำบลคลองกระบือคลองกระบือปากพนังนครศรีธรรมราช
3241276010002กศน.ตำบลคลองกระแชงคลองกระแชงเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
3251290040010กศน.ตำบลคลองกวางคลองกวางนาทวีสงขลา
3261220020002กศน.ตำบลคลองกิ่วคลองกิ่วบ้านบึงชลบุรี
3271215060009กศน.ตำบลคลองขนากคลองขนากวิเศษชัยชาญอ่างทอง
3281262050001กศน.ตำบลคลองขลุงคลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร
3291212050006กศน.ตำบลคลองขวางคลองขวางไทรน้อยนนทบุรี
3301212060010กศน.ตำบลคลองข่อยคลองข่อยปากเกร็ดนนทบุรี
3311270070010กศน.ตำบลคลองข่อยคลองข่อยโพธารามราชบุรี
3321246070011กศน.ตำบลคลองขามคลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์
3331222030014กศน.ตำบลคลองขุดคลองขุดท่าใหม่จันทบุรี
3341224050003กศน.ตำบลคลองขุดคลองขุดบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
3351291010002กศน.ตำบลคลองขุดคลองขุดเมืองสตูลสตูล
3361213070002กศน.ตำบลคลองควายคลองควายสามโคกปทุมธานี
3371266010006กศน.ตำบลคลองคะเชนทร์คลองคะเชนทร์เมืองพิจิตรพิจิตร
3381266040008กศน.ตำบลคลองคูณคลองคูณตะพานหินพิจิตร
3391214060006กศน.ตำบลคลองจิกคลองจิกบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
3401273060013กศน.ตำบลคลองจินดาคลองจินดาสามพรานนครปฐม
3411224010007กศน.ตำบลคลองจุกกระเฌอคลองจุกกระเฌอเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
3421284150003กศน.ตำบลคลองฉนวนคลองฉนวนเวียงสระสุราษฎร์ธานี
3431284010011กศน.ตำบลคลองฉนากคลองฉนากเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
3441284100006กศน.ตำบลคลองชะอุ่นคลองชะอุ่นพนมสุราษฎร์ธานี
3451292020014กศน.ตำบลคลองชีล้อมคลองชีล้อมกันตังตรัง
3461211020005กศน.ตำบลคลองด่านคลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ
3471224100002กศน.ตำบลคลองตะเกราคลองตะเกราท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
3481214010011กศน.ตำบลคลองตะเคียนคลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
3491274030009กศน.ตำบลคลองตันคลองตันบ้านแพ้วสมุทรสาคร
3501270070005กศน.ตำบลคลองตาคตคลองตาคตโพธารามราชบุรี