Showing 301-350 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
3011021470147บ้านหนองมะปริงแม่น้ำคู้ปลวกแดงระยอง
3021086110046บ้านหนองส้มบางลึกเมืองชุมพรชุมพร
3031056320247บ้านหนองสระ สาขาบ้านแม่เย็นป่าแฝกแม่ใจพะเยา
3041084640270บ้านหนองสะบ้าคันธุลีท่าชนะสุราษฎร์ธานี
3051061700190บ้านหนองสะแกบ่อยางสว่างอารมณ์อุทัยธานี
3061030200104บ้านหนองสำโรงบ้านปรางค์คงนครราชสีมา
3071040050561บ้านหนองหญ้าปล้องหนองแวงโสกพระพลขอนแก่น
3081024070196บ้านหนองอีโถนเกาะขนุนพนมสารคามฉะเชิงเทรา
3091027740223บ้านหนองเทาบ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศสระแก้ว
3101055250292บ้านหนองแดงหนองแดงแม่จริมน่าน
3111061700211บ้านหนองแว่น สาขาวัดหนองหลวงหนองหลวงสว่างอารมณ์อุทัยธานี
3121036100456บ้านหนองโกคอนสวรรค์คอนสวรรค์ชัยภูมิ
3131040050082บ้านหนองโจดบ้านเป็ดเมืองขอนแก่นขอนแก่น
3141040050613บ้านหนองโนนาหว้าภูเวียงขอนแก่น
3151067380498บ้านหนองไทรวังพิกุลบึงสามพันเพชรบูรณ์
3161080210395บ้านหมากบ้านเพิงปากพนังนครศรีธรรมราช
3171050130497บ้านหลวง สาขาห้วยมะเฟืองบ้านหลวงแม่อายเชียงใหม่
3187280074206บ้านหลังอ้ายหมีวังอ่างชะอวดนครศรีธรรมราช
3191052500478บ้านหล่ายสบปราบสบปราบลำปาง
3201040050017บ้านหลุบหญ้าคาดอนหันเมืองขอนแก่นขอนแก่น
3211050130489บ้านห้วยคอกหมู สาขาหัวแม่เมืองน้อยแม่นาวางแม่อายเชียงใหม่
3221053690266บ้านห้วยช้างด่านแม่คำมันลับแลอุตรดิตถ์
3231056320153บ้านห้วยดอกเข็มดงสุวรรณดอกคำใต้พะเยา
3247238012406บ้านห้วยดอกไม้วิศิษฐ์เมืองบึงกาฬบึงกาฬ
3257280214207บ้านห้วยตงกรุงชิงนบพิตำนครศรีธรรมราช
3261016490285บ้านห้วยบงพัฒนานิคมพัฒนานิคมลพบุรี
3271050130957บ้านห้วยบง สาขาบ้านห้วยยาบทาเหนือแม่ออนเชียงใหม่
3281056320024บ้านห้วยลึกบ้านตุ่นเมืองพะเยาพะเยา
3291058420135บ้านห้วยส้านห้วยผาเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
3301050130486บ้านห้วยหลวง สาขาห้วยจันสีแม่นาวางแม่อายเชียงใหม่
3311050130487บ้านห้วยหลวง สาขาห้วยป่ากล้วยแม่นาวางแม่อายเชียงใหม่
3321058420174บ้านห้วยห้า สาขาบ้านห้วยห้าใหม่ห้วยห้อมแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
3331016490144บ้านห้วยหินเขาแหลมชัยบาดาลลพบุรี
3341054390185บ้านห้วยอ้อ(ห้วยอ้อวิทยาคม)ห้วยอ้อลองแพร่
3351058420100บ้านห้วยฮี้ห้วยปูลิงเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
3361057120311บ้านห้วยเครือบ้าสันมะเค็ดพานเชียงราย
3371058420079บ้านห้วยเดื่อโป่งสาปายแม่ฮ่องสอน
3381050130108บ้านห้วยเป้าทุ่งข้าวพวงเชียงดาวเชียงใหม่
3397258023327บ้านห้วยโปงเลาแม่กิ๊ขุนยวมแม่ฮ่องสอน
3401030201263บ้านหัวถนนพังเทียมพระทองคำนครราชสีมา
3411040050011บ้านหัวบึงหัวสระดอนช้างเมืองขอนแก่นขอนแก่น
3421050130353บ้านหางดงอินทขิลแม่แตงเชียงใหม่
3431093340243บ้านหูแร่ท่ามะเดื่อบางแก้วพัทลุง
3441067380021บ้านอมชีท่าพลเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
3451050130317บ้านอมเม็งสาขาสบลองบ้านทับแม่แจ่มเชียงใหม่
3461050130949บ้านออนหลวย สาขาบ้านหัวฝายออนเหนือแม่ออนเชียงใหม่
3471050130546บ้านอังคายยั้งเมินสะเมิงเชียงใหม่
3481040050119บ้านอัมพวันสำราญเมืองขอนแก่นขอนแก่น
3491032650149บ้านอาทึกบ้านผือจอมพระสุรินทร์
3501051510059บ้านอุโมงค์อุโมงค์เมืองลำพูนลำพูน