Showing 351-400 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
3511045450858โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 'ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์'โพนเมืองอาจสามารถร้อยเอ็ด
3521040050694โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยาโพนเพ็กมัญจาคีรีขอนแก่น
3531041680861โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษาโพนสูงไชยวานอุดรธานี
3541045450815โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์โพนสูงปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด
3551046030100โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์หัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์
3561046030195โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ)นามะเขือสหัสขันธ์กาฬสินธุ์
3571046030194โรงเรียนโพนสวางพิทยาคมนามะเขือสหัสขันธ์กาฬสินธุ์
3581043660049โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยาโพนสว่างเมืองหนองคายหนองคาย
3591048190278โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยานามะเขือปลาปากนครพนม
3601048190500โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาโพนสวรรค์โพนสวรรค์นครพนม
3611043660151โรงเรียนโพนศิลางามวิทยาบ้านถ่อนท่าบ่อหนองคาย
3621047540675โรงเรียนโพนพิทยาคมบ้านโพนโพนนาแก้วสกลนคร
3631047540601โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์บ้านแป้นโพนนาแก้วสกลนคร
3641035430409โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์โพนทันคำเขื่อนแก้วยโสธร
3651045450829โรงเรียนโพนทองวิทยายนแวงโพนทองร้อยเอ็ด
3661048190323โรงเรียนโพนทองวิทยาคารโพนทองเรณูนครนครพนม
3671032650157โรงเรียนโพนทองพิทยาคมชุมพลบุรีชุมพลบุรีสุรินทร์
3681036100001โรงเรียนโพนทองพิทยาโพนทองเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
3691045450828โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาสระนกแก้วโพนทองร้อยเอ็ด
3701043660524โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์หนองพันทาโซ่พิสัยบึงกาฬ
3711038660524โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์หนองพันทาโซ่พิสัยบึงกาฬ
3721047540602โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคารบ้านแป้นโพนนาแก้วสกลนคร
3731047540662โรงเรียนโพนงามศึกษาโพนงามอากาศอำนวยสกลนคร
3741044410591โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลโพนงามโกสุมพิสัยมหาสารคาม
3751035430403โรงเรียนโพนงามพิทยาคารโพนงามกุดชุมยโสธร
3761045450427โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคมทุ่งศรีเมืองสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
3771049730265โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยาโพธิ์ไทรดอนตาลมุกดาหาร
3781034711155โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารโพธิ์ไทรโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
3791066350399โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมโพธิ์ไทรงามบึงนารางพิจิตร
3801047540634โรงเรียนโพธิแสนวิทยาอุ่มจานกุสุมาลย์สกลนคร
3811045450838โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กกโพธิ์หนองพอกร้อยเอ็ด
3821143100013โรงเรียนโพธิเสนวิทยาท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย
3831010720087โรงเรียนโพธิสารพิทยากรบางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
3841045450703โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์โพธิ์สัยศรีสมเด็จร้อยเอ็ด
3851020080322โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารนาเกลือบางละมุงชลบุรี
3867032031101โรงเรียนโพธิศึกษาท่าตูมท่าตูมสุรินทร์
3871037750005โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้าโนนโพธิ์เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
3881046030119โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริมบัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์
3891045450317โรงเรียนโพธิ์ศรีหัวงัวโพธิ์ศรีสว่างโพนทองร้อยเอ็ด
3903033100116โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคมผือใหญ่โพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
3911039760043โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากุดจิกเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
3921045450833โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยาโพธิ์ศรีสว่างโพนทองร้อยเอ็ด
3937033211107โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยาโดดโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
3941192100011โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัยโคกหล่อเมืองตรังตรัง
3951126100001โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยาศรีนาวาเมืองนครนายกนครนายก
3963033100129โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยาโพธิ์วงศ์ขุนหาญศรีสะเกษ
3971014310221โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงสองห้องบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา
3981117100003โรงเรียนโพธิรัตน์วรานุสรณ์ต้นโพธิ์เมืองสิงห์บุรีสิงห์บุรี
3991130100034โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยาในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
4001012230165โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมบางพูดปากเกร็ดนนทบุรี