Showing 351-400 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
3511040050122โรงเรียนบ้านคำมืดวิทยาบ้านฝางกระนวนขอนแก่น
3521040050123โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่บ้านฝางกระนวนขอนแก่น
3531040050124โรงเรียนบ้านนาเลาะหนองโนกระนวนขอนแก่น
3541040050125โรงเรียนบ้านฝางวิทยาบ้านฝางกระนวนขอนแก่น
3551040050126โรงเรียนบ้านป่าติ้วหนองโนกระนวนขอนแก่น
3561040050127โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติบ้านฝางกระนวนขอนแก่น
3571040050128โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่งบ้านฝางกระนวนขอนแก่น
3581040050129โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อมน้ำอ้อมกระนวนขอนแก่น
3591040050130โรงเรียนบ้านผักหนามหนองกุงใหญ่กระนวนขอนแก่น
3601040050131โรงเรียนบ้านวังโพนหนองกุงใหญ่กระนวนขอนแก่น
3611040050132โรงเรียนบ้านเวียงแก้วหนองกุงใหญ่กระนวนขอนแก่น
3621040050133โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่หนองกุงใหญ่กระนวนขอนแก่น
3631040050134โรงเรียนบ้านหนองซาน้ำอ้อมกระนวนขอนแก่น
3641040050135โรงเรียนบ้านหนองโองหนองกุงใหญ่กระนวนขอนแก่น
3651040050136โรงเรียนชุมชนกระนวนหนองโกกระนวนขอนแก่น
3661040050137โรงเรียนชุมชนดูนสาดดูนสาดกระนวนขอนแก่น
3671040050138โรงเรียนนามูลวิทยาคมดูนสาดกระนวนขอนแก่น
3681040050139โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่นหนองโกกระนวนขอนแก่น
3691040050140โรงเรียนบ้านบะแต้หนองโกกระนวนขอนแก่น
3701040050141โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาหนองโกกระนวนขอนแก่น
3711040050142โรงเรียนบ้านหนองโกหนองโกกระนวนขอนแก่น
3721040050143โรงเรียนบ้านห้วยเชือกหนองโกกระนวนขอนแก่น
3731040050144โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดห้วยโจดกระนวนขอนแก่น
3741040050145โรงเรียนบ้านนาฝายห้วยโจดกระนวนขอนแก่น
3751040050146โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารังห้วยโจดกระนวนขอนแก่น
3761040050147โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุขห้วยโจดกระนวนขอนแก่น
3771040050148โรงเรียนหนองโนวิทยาคารหนองโนกระนวนขอนแก่น
3781040050149โรงเรียนชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยาห้วยโจดกระนวนขอนแก่น
3791040050150โรงเรียนศิลาโป่งคำห้วยโจดกระนวนขอนแก่น
3801040050151โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยาห้วยยางกระนวนขอนแก่น
3811040050152โรงเรียนบ้านคำครึ่งหัวนาคำกระนวนขอนแก่น
3821040050153โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานาหัวนาคำกระนวนขอนแก่น
3831040050154โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ห้วยยางกระนวนขอนแก่น
3841040050155โรงเรียนบ้านน้ำสามวังห้วยยางกระนวนขอนแก่น
3851040050156โรงเรียนบ้านห้วยยางห้วยยางกระนวนขอนแก่น
3861040050157โรงเรียนบ้านหัวนาคำหัวนาคำกระนวนขอนแก่น
3871040051142โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมหนองโกกระนวนขอนแก่น
3881040051143โรงเรียนยางคำพิทยาคมห้วยยางกระนวนขอนแก่น
3891040051145โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษาบ้านฝางกระนวนขอนแก่น
3901140100066โรงเรียนพัฒนาการศึกษาหนองโกกระนวนขอนแก่น
3911140100067โรงเรียนอนุบาลนวลน้อยหนองโกกระนวนขอนแก่น
3921140100068โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมหนองโกกระนวนขอนแก่น
3931140100069โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์หนองโกกระนวนขอนแก่น
3941140100070โรงเรียนนวลน้อยพิทยาหนองโนกระนวนขอนแก่น
3951140100125โรงเรียนมีสุขหนองโกกระนวนขอนแก่น
3961240090000สกร.อำเภอกระนวนหนองโกกระนวนขอนแก่น
3971240090001สกร.ตำบลหนองโกหนองโกกระนวนขอนแก่น
3981240090002สกร.ตำบลหนองกุงใหญ่หนองกุงใหญ่กระนวนขอนแก่น
3991240090005สกร.ตำบลห้วยโจดห้วยโจดกระนวนขอนแก่น
4001240090006สกร.ตำบลห้วยยางห้วยยางกระนวนขอนแก่น