Showing 351-400 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
3511281080002สกร.เกาะศรีบอยาเกาะศรีบอยาเหนือคลองกระบี่
3521381016101วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ไสไทยเมืองกระบี่กระบี่
3531381016501วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่
3541381046401วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อมคลองท่อมใต้คลองท่อมกระบี่
3551381056401วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกคลองหินอ่าวลึกกระบี่
3561381086301วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ห้วยยูงเหนือคลองกระบี่
3571381100006วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกระบี่กระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่
3581381100025วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจกระบี่เหนือคลองเหนือคลองกระบี่
3591481100206มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ห้วยยูงเหนือคลองกระบี่
3603081100101โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ไสไทยเมืองกระบี่กระบี่
3613081200101โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดเก่ากระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่
3623081200102โรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่
3633081200103โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดงปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่
3643081200104โรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลปานุราชกระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่
3653081200201โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้คลองท่อมใต้คลองท่อมกระบี่
3663081200301โรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้อ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่
3673081200401โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยาปลายพระยาปลายพระยากระบี่
3683081200501โรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนมเขาพนมเขาพนมกระบี่
3693081200601โรงเรียนบ้านกระบี่น้อยกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่
3703081300101โรงเรียนบ้านช่องพลีอ่าวนางเมืองกระบี่กระบี่
3713081300102โรงเรียนอนุบาลอ่าวนางอ่าวนางเมืองกระบี่กระบี่
3723081300201โรงเรียนอนุบาลบางเท่าแม่เขาต่อปลายพระยากระบี่
3733081300301โรงเรียนบ้านกระบี่น้อยไสไทยเมืองกระบี่กระบี่
3743081300401โรงเรียนบ้านช้างตายเขาดินเขาพนมกระบี่
3753081300501โรงเรียนอนุบาลคลองเขม้าคลองเขม้าเหนือคลองกระบี่
3766081000105สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่
3777081010201โรงเรียนวัดแก้วโกรวารามปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่
3787281044205บ้านแผ่นดินเสมอคลองท่อมเหนือคลองท่อมกระบี่
3797281044206โรงเรียนศกร.ตชด.บ้านแผ่นดินเสมอคลองท่อมเหนือคลองท่อมกระบี่
3809911810101เรือนจำจังหวัดกระบี่ปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่
3819961810101สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่
3821010720001โรงเรียนพญาไททุ่งพญาไทราชเทวีกรุงเทพมหานคร
3831010720002โรงเรียนโฆสิตสโมสรศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
3841010720003โรงเรียนราชวินิตดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
3851010720004โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
3861010720005โรงเรียนวัดโสมนัสวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3871010720006โรงเรียนวัดอมรินทรารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
3881010720007โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกบ้านพานถมพระนครกรุงเทพมหานคร
3891010720008โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร
3901010720010โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์สามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
3911010720011โรงเรียนวัดอุทัยธารามบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
3921010720012โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์พระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร
3931010720013โรงเรียนอนุบาลสามเสนสามเสนในพญาไทกรุงเทพมหานคร
3941010720014โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)วังทองหลางวังทองหลางกรุงเทพมหานคร
3951010720015โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร
3961010720016โรงเรียนวัดพลับพลาชัยป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3971010720017โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
3981010720018โรงเรียนมหาวีรานุวัตรตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
3991010720019โรงเรียนวัดชนะสงครามชนะสงครามพระนครกรุงเทพมหานคร
4001010720020โรงเรียนวัดชัยชนะสงครามสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร