Showing 351-400 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
3511050130482บ้านฮ่องห้าแม่นาวางแม่อายเชียงใหม่
3521086110044บ้านเขาน้อยหาดพันไกรเมืองชุมพรชุมพร
3531084640220บ้านเขาพระอินทร์ปากแพรกดอนสักสุราษฎร์ธานี
3541056320052บ้านเจดีย์งามท่าวังทองเมืองพะเยาพะเยา
3551036100590บ้านเซินใต้คอนสารคอนสารชัยภูมิ
3561050130355บ้านเด่นอินทขิลแม่แตงเชียงใหม่
3571058420248บ้านเด่นแม่เหาะแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน
3581065360027บ้านเต็งสำนักดอนทองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
3591081010117บ้านเทพพนมเขาพนมเขาพนมกระบี่
3601061700021บ้านเนินซากหนองไผ่แบนเมืองอุทัยธานีอุทัยธานี
3611067380270บ้านเนินถาวร สาขาบ้านเขาหินปูนนาสนุ่นศรีเทพเพชรบูรณ์
3621016490314บ้านเนินสวองหนองผักแว่นท่าหลวงลพบุรี
3631058420062บ้านเหมืองแร่เมืองแปงปายแม่ฮ่องสอน
3641045450045บ้านเหล่าใหญ่(คุรุศิษย์ประชานุสรณ์)ดงลานเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
3651016490296บ้านแก่งน้ำเย็นมะนาวหวานพัฒนานิคมลพบุรี
3661071020355บ้านแก่งแคบท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี
3671084640429บ้านแท่นแก้วบางเดือนพุนพินสุราษฎร์ธานี
3687281044205บ้านแผ่นดินเสมอคลองท่อมเหนือคลองท่อมกระบี่
3697250183403บ้านแพะแม่ตื่นแม่ระมาดตาก
3701052500081บ้านแพะหนองแดงทุ่งฝายเมืองลำปางลำปาง
3711050130171บ้านแม่ก๊ะตลาดใหญ่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
3721050130113บ้านแม่ข้อนเมืองงายเชียงดาวเชียงใหม่
3731050130230บ้านแม่คะ สาขาบ้านหนองบัวคำแม่คะฝางเชียงใหม่
3741050130114บ้านแม่จาทุ่งข้าวพวงเชียงดาวเชียงใหม่
3751056320044บ้านแม่ปืมแม่ปืมเมืองพะเยาพะเยา
3761058420008บ้านแม่สะเป่ใต้ ส.บ้านแม่สะเป่ขุนยวมขุนยวมแม่ฮ่องสอน
3771050130868บ้านแม่หาดเมืองแหงเวียงแหงเชียงใหม่
3781052500113บ้านแม่อิบบ้านกิ่วแม่ทะลำปาง
3791050130940บ้านแม่เตาดินห้วยแก้วแม่ออนเชียงใหม่
3801050130414บ้านแม่เลิมบ้านเป้าแม่แตงเชียงใหม่
3811050130872บ้านแม่แพมเมืองแหงเวียงแหงเชียงใหม่
3821050130429บ้านแม่แมะแม่แรมแม่ริมเชียงใหม่
3831050130094บ้านแม่แมะ สาขาป่าโหลแม่นะเชียงดาวเชียงใหม่
3841050130413บ้านแม่โจ้บ้านเป้าแม่แตงเชียงใหม่
3851084640271บ้านแหลมดินคันธุลีท่าชนะสุราษฎร์ธานี
3861040050902บ้านโกรกดงเค็งหนองสองห้องขอนแก่น
3871027740152บ้านโคกสว่างหนองหมากฝ้ายวัฒนานครสระแก้ว
3881040050512บ้านโคกไม้งามหนองมะเขือพลขอนแก่น
3891040050641บ้านโคกไม้งามหนองกุงธนสารภูเวียงขอนแก่น
3901056320010บ้านโซ้แม่นาเรือเมืองพะเยาพะเยา
3911040050603บ้านโนนรังวิทยาสรรค์นาชุมแสงภูเวียงขอนแก่น
3921045450547บ้านโนนสมบูรณ์ภูเขาทองหนองพอกร้อยเอ็ด
3931040050622บ้านโนนสวรรค์วิทยาหนองกุงธนสารภูเวียงขอนแก่น
3941050130229บ้านโป่งนก สาขาบ้านแม่ป่าไผ่แม่คะฝางเชียงใหม่
3951050130106บ้านโป่งอางเมืองนะเชียงดาวเชียงใหม่
3961067380103บ้านโป่งเจ็ดหัวพุทธบาทชนแดนเพชรบูรณ์
3971040050583บ้านโป่งแดงกุดขอนแก่นภูเวียงขอนแก่น
3981067380188บ้านโพทะเลประชาสรรค์สาขาบ้านไร่อุดมซับสมบูรณ์วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
3991040050737บ้านโพนงามท่านางแนวแวงน้อยขอนแก่น
4001050130105บ้านโละป่าหาญเมืองนะเชียงดาวเชียงใหม่