Showing 401-450 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
4011110100116โรงเรียนสตรีจุลนาควัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
4021110100932เจริญศึกษาวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
4031210080000สกร.เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
4041210080005สกร.แขวงวัดโสมนัสวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
4051010720065โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4061010720066โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4071110100122โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4081110100123โรงเรียนสยามสามไตรบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4091110100124โรงเรียนอนุบาลพัฒนศิริบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4101110100125โรงเรียนอนุบาลปรานีบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4111110100126โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4121110100127โรงเรียนสมถวิลบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4131110100128โรงเรียนนวลวรรณศึกษาบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4141110100129โรงเรียนใจรักอนุบาลบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4151110100130โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาลบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4161110100135โรงเรียนบพิธวิทยาบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4171110100136โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์บางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4181110100137โรงเรียนสมาหารศึกษาบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4191110100138โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถีบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4201110100139โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิตบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4211110100141โรงเรียนนารีนิรมลบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4221110100142โรงเรียนอนุบาลปาณยาบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4231110100143โรงเรียนพิพัฒนาบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4241110100836วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4251110100837วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4261110100839โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4271110101189โรงเรียนอนุบาลธรรมศาลาบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4281110102988โรงเรียนอนุบาลบ้านหวานบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4291110200032โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์บางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4301110200154โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส - อ่อนนุชบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4311111100103โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4321210090005สกร.แขวงบางจากบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4331310100836วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4341310100837วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4351310100839วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4363110011301โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)บางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4373110011302โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4383110011304โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์)บางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4393110021303โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)บางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4407010090108โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4411010720067โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4421010720068โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4431110100144โรงเรียนมีนบุรีศึกษามีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4441110100146โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษมมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4451110100149โรงเรียนเทพอักษรมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4461110100152โรงเรียนสุขเนตรมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4471110100153โรงเรียนมีนประสาทวิทยามีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4481110100154โรงเรียนสุดใจวิทยามีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4491110100840โรงเรียนพณิชยการมีนบุรีมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4501110101194วิทยาลัยอาชีวศึกษามีนบุรีบริหารธุรกิจมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร