Showing 101-150 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
101คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นตรี6141001วัดศรีเทพประดิษฐารามในเมืองเมืองนครพนมนครพนม102--
102คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี6140007วัดประชานิมิตกำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ31--
103คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี6140006วัดไพรพัฒนาไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีสะเกษ27--
104คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี6140004วัดประชารังสฤษฏิ์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ27--
105คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี6140003วัดหนองสิมใหญ่ห้วยทับทันห้วยทับทันศรีสะเกษ37--
106คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี6140002วัดสวนกล้วยสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ74--
107คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี6140001วัดหลวงสุมังคลารามเมืองใต้เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ35--
108คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี6139003วัดสุมังคลารามสามแยกเลิงนกทายโสธร42--
109คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี6139002วัดหอก่องฟ้าหยาดมหาชนะชัยยโสธร28--
110คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี6139001วัดศรีธรรมารามในเมืองเมืองยโสธรยโสธร57--
111คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี6138013วัดหอไตรแพงใหญ่เหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี22--
112คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี6138012วัดช่องเม็กธรรมารามช่องเม็กสิรินธรอุบลราชธานี17--
113คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี6138011วัดสุมังคลารามเหล่าบกม่วงสามสิบอุบลราชธานี16--
114คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี6138010วัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่นาคำศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี16--
115คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี6138009วัดป่าศิลาเลขเขื่องในเขื่องในอุบลราชธานี20--
116คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี6138008วัดประชาเกษมเขมราฐเขมราฐอุบลราชธานี25--
117คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี6138007วัดสระแก้วพิบูลพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี31--
118คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี6138005วัดวารีอุดมสีวิเชียรน้ำยืนอุบลราชธานี21--
119คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี6138004วัดเมืองเดชเมืองเดชเดชอุดมอุบลราชธานี29--
120คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี6138003วัดแสนสำราญวารินชำราบวารินชำราบอุบลราชธานี33--
121คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี6138001วัดสุปัฏนารามในเมืองเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี42--
122คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี6137001วัดบึงพระลานชัยในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด108--
123คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี6136001วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์163--
124คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี6135001วัดประชาบำรุงตลาดเมืองมหาสารคามมหาสารคาม52--
125คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134010วัดป่าศรีบุรีหนองไผ่ชุมแพขอนแก่น40--
126คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134009วัดศรีภูเวียงภูเวียงภูเวียงขอนแก่น65--
127คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134007วัดโนนสำนักหนองแปนมัญจาคีรีขอนแก่น80--
128คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134005วัดเกาะสะอาดหนองสองห้องหนองสองห้องขอนแก่น23--
129คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134003วัดมหาชัยวังชัยน้ำพองขอนแก่น76--
130คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี6134001วัดศรีจันทร์ในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น52--
131คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นตรี6133001วัดพิศาลรัญญาวาสหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู135--
132คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี6132008วัดอุดมรัตนารามอากาศอากาศอำนวยสกลนคร35--
133คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี6132007วัดกุดเรือคำกุดเรือคำวานรนิวาสสกลนคร39--
134คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี6132006วัดเจริญศิลป์เจริญศิลป์เจริญศิลป์สกลนคร40--
135คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี6132005วัดคามวาสีตาลโกนสว่างแดนดินสกลนคร37--
136คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี6132004วัดศรีสว่างแดนดินสว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร43--
137คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี6132003วัดสามัคคีธรรมพังโคนพังโคนสกลนคร22--
138คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี6132002วัดสุทธิมงคลพรรณาพรรณานิคมสกลนคร23--
139คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี6132001วัดป่าสุทธาวาส (สุทธาวาส)ธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครสกลนคร82--
140คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นตรี6131001วัดศรีสุทธาวาสกุดป่องเมืองเลยเลย223--
141คณะจังหวัดบึงกาฬนักธรรมชั้นตรี6130001วัดป่าสุเมฆนันทารามป่าแฝกพรเจริญบึงกาฬ49--
142คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี6129003วัดป่าธรรมวนารามหนองหลวงเฝ้าไร่หนองคาย52--
143คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี6129002วัดอรัญญวาสีท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย52--
144คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี6129001วัดจันทรสามัคคีมีชัยเมืองหนองคายหนองคาย30--
145คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128011วัดสร้างแข้หนองหานหนองหานอุดรธานี23--
146คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128010วัดดอนคำทุ่งใหญ่ทุ่งฝนอุดรธานี16--
147คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128009วัดป่าภูก้อนบ้านก้องนายูงอุดรธานี44--
148คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128008วัดป่าโพนพระเจ้านายูงศรีธาตุอุดรธานี28--
149คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128007วัดพุทธนิมิตเมืองเพียกุดจับอุดรธานี39--
150คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128006วัดบ้านค้อเขือน้ำบ้านผืออุดรธานี40--