Showing 101-150 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
101คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา656005วัดสิรินธรเทพรัตนารามอ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม3661044
102คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา656004โรงเรียนบัวปากท่าบัวปากท่าบางเลนนครปฐม144726
103คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา656003โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณบางเลนบางเลนนครปฐม1484014
104คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา656002โรงเรียนวัดท่าตำหนักท่าตำหนักนครชัยศรีนครปฐม8625-
105คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา656001โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหาพระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมนครปฐม2341248
106คณะจังหวัดตราดธรรมศึกษา655003โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทประชารังสรร)ไม้รูดคลองใหญ่ตราด2295210
107คณะจังหวัดตราดธรรมศึกษา655002โรงเรียนวัดคิรีวิหารชำรากเมืองตราดตราด1468563
108คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา654009โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ ๑๗๑นายายอามนายายอามจันทบุรี186--
109คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา654008โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิมเขาบายศรีท่าใหม่จันทบุรี142517
110คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา654007เรือนจำจังหวัดจันทบุรีตลาดเมืองจันทบุรีจันทบุรี1042-
111คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา654005โรงเรียนศรียานุสรณ์วัดใหม่เมืองจันทบุรีจันทบุรี529873387
112คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา654004โรงเรียนสฤษดิเดชวัดใหม่เมืองจันทบุรีจันทบุรี67490927
113คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา654003วัดป่าคลองกุ้งตลาดเมืองจันทบุรีจันทบุรี3163014
114คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา654002โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์จันทนิมิตเมืองจันทบุรีจันทบุรี335--
115คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา654001โรงเรียนวัดจันทนารามจันทนิมิตเมืองจันทบุรีจันทบุรี213173
116คณะจังหวัดระยองธรรมศึกษา653003โรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามทางเกวียนแกลงระยอง20069-
117คณะจังหวัดระยองธรรมศึกษา653002วัดโสภณวนารามมาบตาพุดเมืองระยองระยอง2067-
118คณะจังหวัดระยองธรรมศึกษา653001วัดตรีรัตนารามเชิงเนินเมืองระยองระยอง42129713
119คณะจังหวัดชลบุรีธรรมศึกษา652004วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชาทุ่งสุขลาศรีราชาชลบุรี30613627
120คณะจังหวัดชลบุรีธรรมศึกษา652003วัดศรีมหาราชาศรีราชาศรีราชาชลบุรี4261645
121คณะจังหวัดชลบุรีธรรมศึกษา652002วัดอุทกเขปสีมารามวัดโบสถ์พนัสนิคมชลบุรี6373
122คณะจังหวัดชลบุรีธรรมศึกษา652001วัดเขาบางทรายบางทรายเมืองชลบุรีชลบุรี34124170
123คณะจังหวัดฉะเชิงเทราธรรมศึกษา651001วัดสมานรัตนารามบางแก้วเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา2066713
124คณะจังหวัดนครนายกธรรมศึกษา650001วัดสันตยารามพรหมณีเมืองนครนายกนครนายก463--
125คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา648003โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ดงขี้เหล็กเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี1321301
126คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา648002โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้งโพธิ์งามประจันตคามปราจีนบุรี1703932
127คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา648001วัดป่าทรงคุณดงพระรามเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี12811243
128คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647034โรงเรียนบ้านกันโจรงกระหาดจอมพระสุรินทร์50314
129คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647030โรงเรียนบ้านม่วง-หนองตาดคำผงโนนนารายณ์สุรินทร์114--
130คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647029โรงเรียนบ้านโคกกลางโคกกลางพนมดงรักสุรินทร์1277830
131คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647027โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าตูมท่าตูมท่าตูมสุรินทร์209159-
132คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647023โรงเรียนวาณิชนุกูลในเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์20213-
133คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647022วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ในเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์1735636
134คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647021วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ในเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์130--
135คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647018โรงเรียนบ้านเตาแดกตรวจศรีณรงค์สุรินทร์4163-
136คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647016โรงเรียนบัวเชดวิทยาบัวเชดบัวเชดสุรินทร์2608155
137คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647015โรงเรียนบ้านตาเสาะกังแอนปราสาทสุรินทร์13411-
138คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647014โรงเรียนบ้านโคกทมโคกยางปราสาทสุรินทร์1521-
139คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647012วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรจรัสบัวเชดสุรินทร์71934
140คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647011โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์เทพรักษาสังขะสุรินทร์24--
141คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647010โรงเรียนบ้านแนงมุดแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์14118-
142คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647009โรงเรียนแนงมุดวิทยาแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์154333104
143คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647008โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารสมุดปราสาทสุรินทร์7994-
144คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647007โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกรามเมืองสุรินทร์สุรินทร์86611134
145คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647006โรงเรียนบ้านแจรนตาอ็องเมืองสุรินทร์สุรินทร์287-
146คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647003เรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์นอกเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์183694
147คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647002โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"นอกเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์761204
148คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา646002โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลในเมืองเมืองชัยภูมิชัยภูมิ109363
149คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา646001โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิบ้านเล่าเมืองชัยภูมิชัยภูมิ1191-
150คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา645012วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศหนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์325--