Showing 101-150 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
101คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440135โรงเรียนบ้านโดนอาวรุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ1539172
102คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440155โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๗เสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ10968-
103คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440165โรงเรียนกระแชงวิทยากระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ129--
104คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440166โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)กระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4822-
105คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440167โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคมกุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ72168-
106คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135001วัดศรีมหาโพธิ์คันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม38--
107คณะจังหวัดมหาสารคามธรรมศึกษา435059วัดศรีมหาโพธิ์คันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม292481
108คณะจังหวัดมหาสารคามธรรมศึกษา435011วัดสว่างวารีท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม59547
109คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440024โรงเรียนละทายวิทยาละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ2231396
110คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440023โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ37113935
111คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440022โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ603--
112คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440027โรงเรียนผักแพววิทยาผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ6016340
113คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440028โรงเรียนกระดุมทองวิทยาหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ3483731
114คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440029โรงเรียนบ้านโนนสังโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ225--
115คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440020โรงเรียนบ้านเมืองน้อย-หนองมุขเมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ6710617
116คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440019โรงเรียนบ้านผึ้งทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ1824917
117คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440018โรงเรียนแวงแก้ววิทยาหนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษ1341169
118คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี6140004วัดประชารังสฤษฏิ์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ27--
119คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440123โรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร)คำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ2112109
120คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440122วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ1920-
121คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440114โรงเรียนกันทรารมณ์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ870447194
122คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140003วัดกันทรารมณ์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ140--
123คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325094โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติแม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่11575-
124คณะจังหวัดเชียงใหม่นักธรรมชั้นตรี3125026วัดจันทร์บ้านจันทร์กัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่34--
125คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325112โรงเรียนบ้านจันทร์แม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่8731-
126คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566104โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีตะเคียนทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี100829428
127คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566076โรงเรียนวัดปากคูช้างซ้ายกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี11528-
128คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566017โรงเรียนกาญจนดิษฐ์กะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี9732
129คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566001เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีพลายวาสกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี261193
130คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566120โรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรูดกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี423312
131คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566133โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ตะเคียนทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี16743-
132คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166002วัดท่าไทรท่าทองใหม่กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี83--
133คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566132โรงเรียนวัดบ้านในท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี4816-
134คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566016โรงเรียนวัดท่าไทรท่าทองใหม่กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี242469
135คณะจังหวัดยะลาธรรมศึกษา576019โรงเรียนบ้านบาละบาละกาบังยะลา97181
136คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447139โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาโคกตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์549--
137คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147014วัดอุดมพรหมวิหารคูตันกาบเชิงสุรินทร์103--
138คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447112โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนโคกตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์255--
139คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447170โรงเรียนประชาสามัคคีแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์141107
140คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647010โรงเรียนบ้านแนงมุดแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์14118-
141คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447113วัดอุดมพรหมวิหารคูตันกาบเชิงสุรินทร์110129-
142คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647009โรงเรียนแนงมุดวิทยาแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์154333104
143คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447111โรงเรียนกาบเชิงวิทยากาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์20657-
144คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447207โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)โคกตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์144--
145คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447141โรงเรียนปราสาทเบงวิทยากาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์782046
146คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447140โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคีโคกตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์161--
147คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256056โรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามทุ่งบัวกำแพงแสนนครปฐม829833
148คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256041โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนกระตีบกำแพงแสนนครปฐม281168-
149คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256040โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกระตีบกำแพงแสนนครปฐม5005-
150คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา656006โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาทุ่งกระพังโหมกำแพงแสนนครปฐม4411762