Showing 101-150 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
101คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258008โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีบ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี346362-
102คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258011โรงเรียนถาวรวิทยาบ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี304466-
103คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258013โรงเรียนเทศบาล ๑บ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี273134-
104คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258175โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวนพนมทวนพนมทวนกาญจนบุรี342150-
105คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258184โรงเรียนตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕รางหวายพนมทวนกาญจนบุรี179--
106คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258102โรงเรียนวัดหนองไม้แก่นหนองลานท่ามะกากาญจนบุรี6899-
107คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258162โรงเรียนวังใหญ่ช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี2624-
108คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258104โรงเรียนวัดท่าเรือ(อุตสาหะวิทยาคาร)ท่าเรือท่ามะกากาญจนบุรี6375-
109คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258059โรงเรียนวัดท่าล้อท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี364-
110คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258100โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา"หวายเหนียวท่ามะกากาญจนบุรี10913436
111คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258132โรงเรียนวัดปรังกาสีท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี279135-
112คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258077โรงเรียนบ้านสระเศรษฐีบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี2022-
113คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258076โรงเรียนตลาดสำรองพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี6044-
114คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258062โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี454-
115คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258123โรงเรียนบ้านบ้องตี้บ้องตี้ไทรโยคกาญจนบุรี303944
116คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258093โรงเรียนบ้านท่ามะกาท่ามะกาท่ามะกากาญจนบุรี1091581
117คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258149โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี151205-
118คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258017โรงเรียนบ้านท่ามะขามท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี1021-
119คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258168โรงเรียนบ้านสระลุมพุกหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี41194
120คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258146โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี443414
121คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258173โรงเรียนวัดบ้านน้อยดอนเจดีย์พนมทวนกาญจนบุรี1911-
122คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258045โรงเรียนบ้านดงยางวังเย็นเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี65-
123คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258167โรงเรียนบ้านห้วยด้วนหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี39-
124คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258158โรงเรียนหนองรีประชานิมิตหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี178--
125คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258180โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี208-
126คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258181โรงเรียนบ้านบ่อหว้าดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี8171
127คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258182โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี2326-
128คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258186โรงเรียนบ้านโคราชรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี2115-
129คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258178โรงเรียนวัดบ้านทวนพนมทวนพนมทวนกาญจนบุรี5346-
130คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258065โรงเรียนวัดม่วงชุมม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี1216-
131คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258063โรงเรียนบ้านหนองตาบ่งวังขนายท่าม่วงกาญจนบุรี1025-
132คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258170โรงเรียนเกียรติวัธนเวคินหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี1111-
133คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258096โรงเรียนบ้านรางกระต่ายตะคร้ำเอนท่ามะกากาญจนบุรี68838
134คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258046โรงเรียนบ้านวังปลาหมูหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี38-
135คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258112โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาเขาสามสิบหาบท่ามะกากาญจนบุรี51815
136คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258002โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพล ฯปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี405283
137คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258120โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์ลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี91925126
138คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258172โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ดอนเจดีย์พนมทวนกาญจนบุรี177416
139คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258143โรงเรียนบ้านวังด้งหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี2823-
140คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258109โรงเรียนประชาสงเคราะห์ดอนขมิ้นท่ามะกากาญจนบุรี5858-
141คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258176โรงเรียนบ้านดอนสระพนมทวนพนมทวนกาญจนบุรี1215-
142คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258108วัดดอนขมิ้นดอนขมิ้นท่ามะกากาญจนบุรี216239-
143คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258086โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวังศาลาท่าม่วงกาญจนบุรี269-
144คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258163โรงเรียนบ้านหนองเข้ช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี2226-
145คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258124โรงเรียนบ้านหนองปลาซิวศรีมงคลไทรโยคกาญจนบุรี1004214
146คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258016โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี295362-
147คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258085โรงเรียนวัดอินทรารามหนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรี8052-
148คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258127โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่นลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี51--
149คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258020โรงเรียนบ้านหัวหินท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2337-
150คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258105โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศดอนขมิ้นท่ามะกากาญจนบุรี34210932