Showing 101-150 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
101คณะจังหวัดตรังธรรมศึกษา568027โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีกันตังกันตังตรัง141244
102คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440063โรงเรียนกันทรอมวิทยาคมกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ4293248
103คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445218วัดคันธารมย์กันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์1081567
104คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา645008วัดบ้านปลายกันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์73--
105คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440054โรงเรียนบ้านกันทรารมย์กันทรารมย์ขุขันธ์ศรีสะเกษ13517812
106คณะจังหวัดแพร่ธรรมศึกษา323006โรงเรียนวัดกาญจนารามกาญจนาเมืองแพร่แพร่1720-
107คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440016โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อยก้านเหลืองอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ137163-
108คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434046วัดจุมพลก้านเหลืองแวงน้อยขอนแก่น398--
109คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441079โรงเรียนศรีโพนทองก้านเหลืองนาแกนครพนม901629
110คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445224โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคมก้านเหลืองนางรองบุรีรัมย์1742051
111คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438009วัดไชยธราวาสกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี1434-
112คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438212โรงเรียนดุสิตคามนครกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี1611642
113คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138005วัดไชยธราวาสกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี42--
114คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447141โรงเรียนปราสาทเบงวิทยากาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์782046
115คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447111โรงเรียนกาบเชิงวิทยากาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์20657-
116คณะจังหวัดนราธิวาสนักธรรมชั้นตรี5177008วัดน้ำขาวยะกากายูคละแว้งนราธิวาส11--
117คณะจังหวัดยะลาธรรมศึกษา576026โรงเรียนบ้านรามันกายูบอเกาะรามันยะลา-7-
118คณะจังหวัดสมุทรสาครธรรมศึกษา259040โรงเรียนวัดกาหลง(พึ่งสุนทรอุทิศ)กาหลงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร17513310
119คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636020โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์774-
120คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636001วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์729633
121คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์-9678
122คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์104--
123คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก6236001วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์-5661
124คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี6136001วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์163--
125คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์9741268
126คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444021วัดบ้านจอกกำปังโนนไทยนครราชสีมา848412
127คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263006วัดเขาโบสถ์กำเนิดนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์15716-
128คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263008โรงเรียนอนุบาลบางสะพานกำเนิดนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์23774-
129คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263009โรงเรียนบางสะพานวิทยากำเนิดนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์53912133
130คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640010โรงเรียนเคียวนำกำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ338392-
131คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี6140007วัดประชานิมิตกำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ31--
132คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640021วัดประชานิมิตกำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ355457-
133คณะจังหวัดสตูลนักธรรมชั้นตรี5174004วัดอาทรรังสฤษฎิ์กำแพงละงูสตูล12--
134คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437029วัดไทรทองกำแพงเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด12326762
135คณะจังหวัดสตูลธรรมศึกษา574019วัดอาทรรังสฤษฎิ์กำแพงละงูสตูล3847233
136คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314033โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกำแพงดินสามง่ามพิจิตร19214234
137คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564006โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์กำแพงเซาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช587623
138คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572062โรงเรียนรัตภูมิวิทยากำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา52122399
139คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572064วัดใหม่ทุ่งคากำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา3725818
140คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172010วัดใหม่ทุ่งคากำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา59--
141คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256042โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนกำแพงแสนกำแพงแสนนครปฐม281144-
142คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439037โรงเรียนบ้านโนนยางกำแมดกุดชุมยโสธร135187-
143คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664033โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชกำโลนลานสกานครศรีธรรมราช--5
144คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440110วัดบ้านเกิ้งกุงศิลาลาดศรีสะเกษ28023111
145คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140021วัดบ้านเกิ้งกุงศิลาลาดศรีสะเกษ38--
146คณะจังหวัดชลบุรีธรรมศึกษา252047โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยกุฎโง้งพนัสนิคมชลบุรี471--
147คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447176โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)กุดขาคีมรัตนบุรีสุรินทร์143--
148คณะจังหวัดชัยนาทธรรมศึกษา210013โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากุดจอกหนองมะโมงชัยนาท1037311
149คณะจังหวัดหนองบัวลำภูธรรมศึกษา433029วัดมีชัยราษฎร์บำรุงกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู1015-
150คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444087โรงเรียนกุดจิกวิทยากุดจิกสูงเนินนครราชสีมา18430121