Showing 151-200 of 7,348 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
151คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157002วัดดอนเจดีย์ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี63--
152คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157003วัดบรรหารแจ่มใสด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี74--
153คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157004วัดเขาดินเขาดินเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี48--
154คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157005วัดสวนหงส์บางปลาม้าบางปลาม้าสุพรรณบุรี91--
155คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157006วัดดอนบุบผารามบ้านกร่างศรีประจันต์สุพรรณบุรี67--
156คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157007วัดสองพี่น้องต้นตาลสองพี่น้องสุพรรณบุรี173--
157คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157008วัดลาดสิงห์บ้านสระสามชุกสุพรรณบุรี31--
158คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157009วัดหนองทรายหนองราชวัตรหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี54--
159คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157010วัดเขาดีสลักดอนคาอู่ทองสุพรรณบุรี132--
160คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158001วัดกาญจนบุรีเก่าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
161คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158002วัดท่าเสด็จจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี56--
162คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158003วัดวังขนายทายิการามวังขนายท่าม่วงกาญจนบุรี96--
163คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158004วัดพระแท่นดงรังพระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี---
164คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158005วัดน้ำตกท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี86--
165คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158006วัดปรังกาสีท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี110--
166คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158007วัดทุ่งมะสังหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี78--
167คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158008วัดพังตรุพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี60--
168คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158009วัดเขาวังเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี78--
169คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158010วัดพ่อขุนเณรท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี---
170คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158011วัดหนองไม้เอื้อยหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี---
171คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158012วัดเขารักษ์ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี49--
172คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158013วัดวังก์วิเวการามหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี---
173คณะจังหวัดสมุทรสาครนักธรรมชั้นตรี2159001วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรยกกระบัตรบ้านแพ้วสมุทรสาคร---
174คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160001วัดเทพอาวาสหน้าเมืองเมืองราชบุรีราชบุรี143--
175คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160002วัดโกสินารายน์ท่าผาบ้านโป่งราชบุรี139--
176คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160003วัดเขาช่องพรานเตาปูนโพธารามราชบุรี---
177คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160004วัดอมรญาติสมาคมท่านัดดำเนินสะดวกราชบุรี112--
178คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160005วัดปากท่อปากท่อปากท่อราชบุรี93--
179คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160006วัดวาปีสุทธาวาสจอมบึงจอมบึงราชบุรี---
180คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160007วัดหัวโพหัวโพบางแพราชบุรี---
181คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160008วัดแจ้งเจริญจอมประทัดวัดเพลงราชบุรี26--
182คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160009วัดหนองหมีท่าเคยสวนผึ้งราชบุรี43--
183คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160010วัดโป่งกระทิงล่างบ้านบึงบ้านคาราชบุรี20--
184คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161001วัดใหญ่สุวรรณารามท่าราบเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี149--
185คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161002วัดช่อม่วงหนองกระเจ็ดบ้านลาดเพชรบุรี---
186คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161003วัดศีลคุณารามหนองชุมพลเหนือเขาย้อยเพชรบุรี53--
187คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161004วัดเขาตะเคราบางครกบ้านแหลมเพชรบุรี64--
188คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161005วัดชลธรารามท่าคอยท่ายางเพชรบุรี---
189คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161006วัดนายางนายางชะอำเพชรบุรี76--
190คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161007วัดห้วยกวางจริงพุสวรรค์แก่งกระจานเพชรบุรี---
191คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161008วัดหนองหญ้าปล้องหนองหญ้าปล้องหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี45--
192คณะจังหวัดสมุทรสงครามนักธรรมชั้นตรี2162001วัดเพชรสมุทรแม่กลองเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม---
193คณะจังหวัดสมุทรสงครามนักธรรมชั้นตรี2162002วัดปากน้ำแควอ้อมอัมพวาสมุทรสงคราม52--
194คณะจังหวัดสมุทรสงครามนักธรรมชั้นตรี2162003วัดปราโมทย์บ้านปราโมทย์บางคนทีสมุทรสงคราม39--
195คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163001วัดเกาะหลักประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์---
196คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163002วัดอ่างสุวรรณอ่างทองทับสะแกประจวบคีรีขันธ์---
197คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163003วัดทางสายธงชัยบางสะพานประจวบคีรีขันธ์87--
198คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163004วัดดอนมะกอกช้างแรกบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์48--
199คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163005วัดวังยาวกุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์---
200คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163006วัดสามร้อยยอดไร่เก่าสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์64--