Showing 151-200 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
151คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157003วัดบรรหารแจ่มใสด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี75--
152คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157004วัดเขาดินเขาดินเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี43--
153คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157005วัดสวนหงส์บางปลาม้าบางปลาม้าสุพรรณบุรี92--
154คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157006วัดดอนบุบผารามบ้านกร่างศรีประจันต์สุพรรณบุรี67--
155คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157007วัดสองพี่น้องต้นตาลสองพี่น้องสุพรรณบุรี175--
156คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157008วัดลาดสิงห์บ้านสระสามชุกสุพรรณบุรี33--
157คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157009วัดหนองทรายหนองราชวัตรหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี52--
158คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157010วัดเขาดีสลักดอนคาอู่ทองสุพรรณบุรี131--
159คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158001วัดกาญจนบุรีเก่าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี199--
160คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158002วัดท่าเสด็จจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี56--
161คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158003วัดวังขนายทายิการามวังขนายท่าม่วงกาญจนบุรี89--
162คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158004วัดพระแท่นดงรังพระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี109--
163คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158005วัดน้ำตกท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี86--
164คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158006วัดปรังกาสีท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี114--
165คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158007วัดทุ่งมะสังหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี80--
166คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158008วัดพังตรุพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี60--
167คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158009วัดเขาวังเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี78--
168คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158010วัดพ่อขุนเณรท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี46--
169คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158011วัดหนองไม้เอื้อยหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี51--
170คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158012วัดเขารักษ์ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี50--
171คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158013วัดวังก์วิเวการามหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี43--
172คณะจังหวัดสมุทรสาครนักธรรมชั้นตรี2159001วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรยกกระบัตรบ้านแพ้วสมุทรสาคร337--
173คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160001วัดเทพอาวาสหน้าเมืองเมืองราชบุรีราชบุรี151--
174คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160002วัดโกสินารายน์ท่าผาบ้านโป่งราชบุรี139--
175คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160003วัดเขาช่องพรานเตาปูนโพธารามราชบุรี125--
176คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160004วัดอมรญาติสมาคมท่านัดดำเนินสะดวกราชบุรี112--
177คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160005วัดปากท่อปากท่อปากท่อราชบุรี93--
178คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160006วัดวาปีสุทธาวาสจอมบึงจอมบึงราชบุรี109--
179คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160007วัดหัวโพหัวโพบางแพราชบุรี59--
180คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160008วัดแจ้งเจริญจอมประทัดวัดเพลงราชบุรี24--
181คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160009วัดหนองหมีท่าเคยสวนผึ้งราชบุรี43--
182คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160010วัดโป่งกระทิงล่างบ้านบึงบ้านคาราชบุรี20--
183คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161001วัดใหญ่สุวรรณารามท่าราบเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี165--
184คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161002วัดช่อม่วงหนองกระเจ็ดบ้านลาดเพชรบุรี78--
185คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161003วัดศีลคุณารามหนองชุมพลเหนือเขาย้อยเพชรบุรี53--
186คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161004วัดเขาตะเคราบางครกบ้านแหลมเพชรบุรี65--
187คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161005วัดชลธรารามท่าคอยท่ายางเพชรบุรี102--
188คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161006วัดนายางนายางชะอำเพชรบุรี76--
189คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161007วัดห้วยกวางจริงพุสวรรค์แก่งกระจานเพชรบุรี30--
190คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161008วัดหนองหญ้าปล้องหนองหญ้าปล้องหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี38--
191คณะจังหวัดสมุทรสงครามนักธรรมชั้นตรี2162001วัดเพชรสมุทรแม่กลองเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม99--
192คณะจังหวัดสมุทรสงครามนักธรรมชั้นตรี2162002วัดปากน้ำแควอ้อมอัมพวาสมุทรสงคราม52--
193คณะจังหวัดสมุทรสงครามนักธรรมชั้นตรี2162003วัดปราโมทย์บ้านปราโมทย์บางคนทีสมุทรสงคราม39--
194คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163001วัดบ่อนอกบ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์107--
195คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163002วัดอ่างสุวรรณอ่างทองทับสะแกประจวบคีรีขันธ์66--
196คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163003วัดทางสายธงชัยบางสะพานประจวบคีรีขันธ์88--
197คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163004วัดดอนมะกอกช้างแรกบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์53--
198คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163005วัดวังยาวกุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์118--
199คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163006วัดสามร้อยยอดไร่เก่าสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์64--
200คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163007วัดเขาน้อยเขาน้อยปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์84--