Showing 301-350 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
301คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164008วัดท่าสูงท่าศาลาท่าศาลานครศรีธรรมราช74--
302คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164007วัดควนยูงนาแวฉวางนครศรีธรรมราช47--
303คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164006วัดลำนาวบ้านลำนาวบางขันนครศรีธรรมราช45--
304คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164005วัดเขาปรีดีปากแพรกทุ่งสงนครศรีธรรมราช158--
305คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164004วัดวังฆ้องสามตำบลจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช20--
306คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164003วัดเนกขัมมารามร่อนพิบูลย์ร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช88--
307คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164002วัดคงคาสวัสดิ์ปากพนังฝั่งตะวันตกปากพนังนครศรีธรรมราช77--
308คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164001วัดสระเรียงในเมืองเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช153--
309คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นโท-เอก4251003วัดท่าเกวียนพนมสารคามพนมสารคามฉะเชิงเทรา-11868
310คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นโท-เอก4251002วัดผาณิตารามบางกรูดบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา-7244
311คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นโท-เอก4251001วัดโสธรวรารามหน้าเมืองเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา-10562
312คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นโท-เอก4250001วัดพราหมณีสาริกาเมืองนครนายกนครนายก-10258
313คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นโท-เอก4249001วัดเหล่าอ้อยหนองสังข์อรัญประเทศสระแก้ว-242142
314คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก4248001วัดสง่างามบางบริบูรณ์เมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี-246162
315คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นโท-เอก4247002วัดกลางในเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์--382
316คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นโท-เอก4247001วัดศาลาลอยในเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์-611-
317คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นโท-เอก4246003วัดเลียบน้ำไหลบ้านขามจัตุรัสชัยภูมิ-11768
318คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นโท-เอก4246002วัดชัยภูมิพิทักษ์กุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมิ-165128
319คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นโท-เอก4246001วัดชัยภูมิวนารามในเมืองเมืองชัยภูมิชัยภูมิ-187179
320คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นโท-เอก4245003วัดจำปาประโคนชัยประโคนชัยบุรีรัมย์-156148
321คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นโท-เอก4245002วัดกลางนางรองนางรองบุรีรัมย์-157103
322คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นโท-เอก4245001วัดกลางในเมืองเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์-316192
323คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244013วัดใหม่หนองบัวรีชุมพวงชุมพวงนครราชสีมา-3935
324คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244012วัดชัยมงคลห้วยแถลงห้วยแถลงนครราชสีมา-3523
325คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244011วัดโนนหมันหนองงูเหลือมเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา-4124
326คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244010วัดบ้านหาญด่านขุนทดด่านขุนทดนครราชสีมา-6444
327คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244009วัดคีรีวันต์ปากช่องปากช่องนครราชสีมา-11173
328คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244008วัดใหม่สระประทุมโชคชัยโชคชัยนครราชสีมา-6337
329คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244007วัดหนองหว้าด่านคล้าโนนสูงนครราชสีมา-7348
330คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244006วัดตะคร้อด่านจากโนนไทยนครราชสีมา-3731
331คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244005วัดบ้านไร่โนนทองหลางบัวใหญ่นครราชสีมา-225142
332คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244004วัดเดิมในเมืองพิมายนครราชสีมา-4840
333คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244003วัดใหญ่สีคิ้วสีคิ้วสีคิ้วนครราชสีมา-8049
334คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244002วัดกลางปักธงชัยเมืองปักปักธงชัยนครราชสีมา-6550
335คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244001วัดสะแกในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา-10896
336คณะจังหวัดอำนาจเจริญนักธรรมชั้นโท-เอก4243001วัดบ่อชะเนงหนองแก้วหัวตะพานอำนาจเจริญ-223152
337คณะจังหวัดมุกดาหารนักธรรมชั้นโท-เอก4242001วัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองเมืองมุกดาหารมุกดาหาร-13873
338คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นโท-เอก4241002วัดพระธาตุพนมธาตุพนมธาตุพนมนครพนม-19698
339คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นโท-เอก4241001วัดสว่างสุวรรณารามในเมืองเมืองนครพนมนครพนม-188102
340คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นโท-เอก4240004วัดศิริวราวาสน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ-294177
341คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นโท-เอก4240003วัดทุ่งสว่างตาเกษอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ-264136
342คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นโท-เอก4240002วัดกลางห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ-360163
343คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นโท-เอก4240001วัดเจียงอีศรีมงคลวรารามเมืองใต้เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ-248171
344คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นโท-เอก4239001วัดบูรพารามใต้ทรายมูลทรายมูลยโสธร-296165
345คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4238005วัดวารินทรารามวารินชำราบวารินชำราบอุบลราชธานี-10292
346คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4238004วัดโพธิ์ตากพิบูลพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี-271134
347คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4238003วัดศรีโพธิ์ชัยขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี-306198
348คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4238002วัดแสงเกษมเมืองเดชเดชอุดมอุบลราชธานี-221131
349คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4238001วัดมณีวนารามในเมืองเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี-217124
350คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นโท-เอก4237005วัดธาตุเกษตรวิสัยเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด-149112