Showing 301-350 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
301คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153004โรงเรียนวัดบางสะแกในตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร13364-
302คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153005โรงเรียนบางแคเหนือบางแคเหนือบางแคกรุงเทพมหานคร278930
303คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153006โรงเรียนวัดกระจับพินิจบุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานคร12199-
304คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153007โรงเรียนวัดราชวรินทร์สำเหร่ธนบุรีกรุงเทพมหานคร10202
305คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153008โรงเรียนวัดราชคฤห์บางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร13201
306คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153009โรงเรียนวัดบางน้ำชนบุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานคร361916
307วัดหิรัญรูจีธรรมศึกษา154001โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร2551-
308วัดโพธินิมิตรธรรมศึกษา117001โรงเรียนวัดโพธินิมิตรบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร5914-
309วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157002โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร1115203236
310วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157003โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองดาวคะนองธนบุรีกรุงเทพมหานคร11915-
311วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157004โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร16238-
312วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157009ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนายโรงอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร47119
313วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157010โรงเรียนวัดประยุรวงศ์วัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร379-
314วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157011โรงเรียนจิรดาโสนลอยบางบัวทองนนทบุรี279-
315วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157012โรงเรียนนนทรีวิทยาช่องนนทรียานนาวากรุงเทพมหานคร208--
316วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157014โรงเรียนวัดดาวคนองดาวคะนองธนบุรีกรุงเทพมหานคร4118-
317วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157019โรงเรียนราชวินิตดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร6652696
318วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157023มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร22--
319วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157025วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอกลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร258--
320วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157030โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร389255-
321วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157034โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร151--
322วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157035โรงเรียนวัดคลองภูมิช่องนนทรียานนาวากรุงเทพมหานคร49--
323วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157036โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาท้ายบ้านเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ2953449
324วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157038โรงเรียนวัดตะล่อมคลองขวางภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร4212-
325วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157044โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีวัดชลอบางกรวยนนทบุรี6681919
326วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157050โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย ๒บางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร234--
327วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157053โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิคลองสามประเวศลาดกระบังกรุงเทพมหานคร11322612
328วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157055วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการท้ายบ้านใหม่เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ72--
329วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157059โรงเรียนศรีสังวาลย์บางตลาดปากเกร็ดนนทบุรี2212-
330วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157062โรงเรียนศึกษานารีวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร282--
331วัดอนงคารามธรรมศึกษา160001วัดอนงคารามสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร9916-
332วัดทองธรรมชาติธรรมศึกษา163001โรงเรียนวัดสุวรรณคลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพมหานคร18032-
333วัดทองธรรมชาติธรรมศึกษา163002โรงเรียนวัดสุทธารามบางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพมหานคร1182202-
334วัดทองธรรมชาติธรรมศึกษา163003โรงเรียนวัดทองเพลงคลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพมหานคร11344-
335คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164001โรงเรียนวัดสารอดราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร3632-
336คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164002โรงเรียนขจรโรจน์วิทยาราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร163392-
337คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164003โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร14519119
338คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164004โรงเรียนวัดบางปะกอกบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร889457-
339คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164005โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร651329130
340คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164006โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาสบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร332213
341คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164007ศูนย์การเรียนชุมชนวัดเกียรติประดิษฐ์ (สกร.)บางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร95132
342คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165001โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร474727
343คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165002ทัณฑสถานหญิงธนบุรีบางบอนบางบอนกรุงเทพมหานคร110142
344คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165003โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร27688-
345คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165004โรงเรียนวัดกำแพงแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร17315421
346คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165007โรงเรียนวัดเลาบางบอน-ยกเลิกบางบอนกรุงเทพมหานคร197186-
347คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165009โรงเรียนวัดสะแกงามแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร7792941
348คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165010โรงเรียนวัดแสมดำแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร4562311
349คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165011โรงเรียนวัดบางกระดี่แสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร35115511
350คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165012โรงเรียนราชมนตรีท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร323--