Showing 301-350 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
301คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313034วัดจันทารามวังแขมคลองขลุงกำแพงเพชร1031924
302คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113004วัดศรีภิรมย์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร79--
303คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313036วัดพรหมประดิษฐ์แม่ลาดคลองขลุงกำแพงเพชร624524
304คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313038โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงท่ามะเขือคลองขลุงกำแพงเพชร391106
305คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313039วัดศรีภิรมย์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร127461
306คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313040วัดคล้ายภู่ทองท่ามะเขือคลองขลุงกำแพงเพชร4160-
307คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313041โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร45632730
308คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313042โรงเรียนวังแขมวิทยาคมวังแขมคลองขลุงกำแพงเพชร52219128
309คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313037โรงเรียนบ้านท่าพุทราท่าพุทราคลองขลุงกำแพงเพชร928914
310คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313035โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีคลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร891038
311คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313050โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญวังแขมคลองขลุงกำแพงเพชร1601771
312คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169005วัดคลองพนคลองพนคลองท่อมกระบี่25--
313คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169007วัดพรุดินนาพรุดินนาคลองท่อมกระบี่41--
314คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569019โรงเรียนบ้านพรุเตยเพหลาคลองท่อมกระบี่1823-
315คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613003โรงเรียนคลองลานวิทยาคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร484426-
316คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613004โรงเรียนสักงามวิทยาสักงามคลองลานกำแพงเพชร15520749
317คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613008วัดไพรสณฑ์รัตนารามคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร9513
318คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613007โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์คลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร1415-
319คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613006โรงเรียนบ้านสุขสำราญคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร66--
320คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613005โรงเรียนบ้านบึงหล่มคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร4829-
321คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113005วัดมอสำราญคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร64--
322คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313043วัดใหม่ธงชัยคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร17618733
323คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313044โรงเรียนสักงามประชาสรรค์สักงามคลองลานกำแพงเพชร12415121
324คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313045โรงเรียนอนุบาลคลองลานคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร3032475
325คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313046โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร13293-
326คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313047โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนคลองลานกำแพงเพชร678516
327คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313048โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์คลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร811262
328วัดทองธรรมชาติธรรมศึกษา163003โรงเรียนวัดทองเพลงคลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพมหานคร11344-
329วัดอนงคารามนักธรรมชั้นตรี1160018วัดอนงคารามสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร22--
330คณะเขตคลองสานธรรมศึกษา114001โรงเรียนวัดเศวตฉัตรบางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพมหานคร10448-
331วัดอนงคารามธรรมศึกษา160001วัดอนงคารามสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร9916-
332วัดทองธรรมชาติธรรมศึกษา163001โรงเรียนวัดสุวรรณคลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพมหานคร18032-
333วัดทองธรรมชาติธรรมศึกษา163002โรงเรียนวัดสุทธารามบางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพมหานคร1182202-
334คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150006โรงเรียนบ้านหนองระแหงสามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร4064-
335คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150009โรงเรียนสุดใจวิทยาทรายกองดินคลองสามวากรุงเทพมหานคร3203634
336คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150010โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยสามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร896--
337คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150008โรงเรียนวัดแป้นทองสามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร183241-
338คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145001โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)บางชันคลองสามวากรุงเทพมหานคร302168-
339คณะเขตคลองสามวานักธรรมชั้นตรี1150028วัดบัวแก้วศรัทธาธรรมทรายกองดินคลองสามวากรุงเทพมหานคร43--
340วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102002โรงเรียนโสมาภาพัฒนาบางชันคลองสามวากรุงเทพมหานคร17784-
341คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150003โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์สามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร284225106
342คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150002โรงเรียนวัดสุทธิสะอาดสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานคร136167-
343คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150007โรงเรียนวัดลำกะดานสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานคร1701843
344คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149012โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ)บางชันคลองสามวากรุงเทพมหานคร486495-
345คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150004โรงเรียนกลางคลองสองสามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร7268-
346คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150001โรงเรียนวัดบัวแก้วทรายกองดินคลองสามวากรุงเทพมหานคร228148-
347คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150005โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์สามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร262195-
348คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203017วัดพระธรรมกายคลองสามคลองหลวงปทุมธานี2774324
349คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203020โรงเรียนวัดเกิดการอุดมคลองสามคลองหลวงปทุมธานี311108-
350คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203021โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงคลองสามคลองหลวงปทุมธานี350174-