Showing 301-350 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
301วัดเบญจมบพิตรธรรมศึกษา131011โรงเรียนพญาไทดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร4303232
302วัดเบญจมบพิตรธรรมศึกษา131013วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร160173-
303วัดเบญจมบพิตรนักธรรมชั้นตรี1131009วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร29--
304วัดเบญจมบพิตรนักธรรมชั้นโท-เอก1231005วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร-5750
305วัดพระพิเรนทร์ธรรมศึกษา124007โรงเรียนปลูกจิตลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร12270-
306วัดสามพระยาธรรมศึกษา123003วัดสามพระยา (สกร.)วัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร26513
307วัดสามพระยานักธรรมชั้นตรี1123008วัดสามพระยาวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร27--
308วัดสามพระยานักธรรมชั้นโท-เอก1223004วัดสามพระยาวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร-3536
309วัดพระพิเรนทร์ธรรมศึกษา124001วัดพระพิเรนทร์ป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร77802
310วัดพระพิเรนทร์ธรรมศึกษา124002โรงเรียนวัดชัยมงคลรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร115244
311วัดพระพิเรนทร์ธรรมศึกษา124004โรงเรียนสวนลุมพินีลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร89551
312วัดพระพิเรนทร์ธรรมศึกษา124005โรงเรียนวัดพลับพลาชัยป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร9311912
313วัดพระพิเรนทร์ธรรมศึกษา124006โรงเรียนวัดสระบัวรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร62311
314วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132001เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร106122
315วัดพระพิเรนทร์นักธรรมชั้นตรี1124012วัดพระพิเรนทร์บ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร40--
316วัดสระเกศธรรมศึกษา125001โรงเรียนวัดสระเกศบ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร514824
317วัดสระเกศธรรมศึกษา125003โรงเรียนสายปัญญาป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร108--
318วัดสระเกศธรรมศึกษา125005โรงเรียนวัดสิตารามคลองมหานาคป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร4325-
319วัดไตรมิตรวิทยารามธรรมศึกษา126001วัดไตรมิตรวิทยารามตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร3249331
320วัดไตรมิตรวิทยารามนักธรรมชั้นตรี1126013วัดไตรมิตรวิทยารามตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร43--
321วัดไตรมิตรวิทยารามนักธรรมชั้นโท-เอก1226006วัดไตรมิตรวิทยารามตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร-12659
322วัดหัวลำโพงธรรมศึกษา135001โรงเรียนพุทธจักรวิทยาสี่พระยาบางรักกรุงเทพมหานคร348776
323วัดพรหมวงศารามธรรมศึกษา133009โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนทีรัชดาภิเษกดินแดงกรุงเทพมหานคร774410
324วัดพรหมวงศารามธรรมศึกษา133010โรงเรียนวัดอุทัยธารามบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานคร74171
325วัดพรหมวงศารามธรรมศึกษา133011โรงเรียนวิชูทิศดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร82316026
326วัดพรหมวงศารามธรรมศึกษา133013โรงเรียนวัดใหม่ช่องลมบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานคร34271
327วัดพรหมวงศารามธรรมศึกษา133017โรงเรียนนิธิปริญญาดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร10453-
328วัดพรหมวงศารามธรรมศึกษา133018โรงเรียนวัดไผ่ตันสามเสนในพญาไทกรุงเทพมหานคร174871
329วัดพรหมวงศารามนักธรรมชั้นตรี1133011วัดพรหมวงศารามรัชดาภิเษกดินแดงกรุงเทพมหานคร17--
330วัดมหาพฤฒารามธรรมศึกษา134001โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร266271-
331วัดพรหมวงศารามธรรมศึกษา133008โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร181--
332วัดยานนาวาธรรมศึกษา136033ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดยานนาวายานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร194348
333วัดยานนาวาธรรมศึกษา136034โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมบางโพงพางยานนาวากรุงเทพมหานคร1465718
334วัดยานนาวาธรรมศึกษา136035โรงเรียนประถมนนทรีช่องนนทรียานนาวากรุงเทพมหานคร12962
335วัดยานนาวาธรรมศึกษา136037โรงเรียนทุ่งมหาเมฆทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพมหานคร2028210
336วัดยานนาวาธรรมศึกษา136042โรงเรียนวัดสุทธิวรารามยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร832429-
337วัดยานนาวาธรรมศึกษา136043โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์สะพานสูงสะพานสูงกรุงเทพมหานคร31784-
338วัดยานนาวาธรรมศึกษา136044โรงเรียนวัดดอกไม้บางโพงพางยานนาวากรุงเทพมหานคร184621
339วัดยานนาวาธรรมศึกษา136045โรงเรียนวัดช่องนนทรีช่องนนทรียานนาวากรุงเทพมหานคร18081-
340วัดสร้อยทองนักธรรมชั้นตรี1132010วัดสร้อยทองบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร21--
341วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132003โรงเรียนวัดสร้อยทองบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร118831
342วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132004โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาสบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร99831
343วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132005โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒บางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร112271
344วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132006โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุงบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร3023-
345วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132007โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร22117-
346วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132008โรงเรียนโยธินบูรณะบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร632386-
347วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132009โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรมบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร4713-
348วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132010โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์บางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร6555-
349วัดสามพระยาธรรมศึกษา123002โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกบ้านพานถมพระนครกรุงเทพมหานคร10455-
350วัดพรหมวงศารามธรรมศึกษา133001วัดพรหมวงศารามดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร32136