Showing 301-350 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
301คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258289โรงเรียนวัดหนองเสือวังศาลาท่าม่วงกาญจนบุรี469010
302คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258291โรงเรียนบ้านทุ่งนาคาชหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี558-
303คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258268โรงเรียนวัดเขารักษ์ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี2536-
304คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258236โรงเรียนบ้านสามหลังเขาโจดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี3427-
305คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258239โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี315143-
306คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258242โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี30612514
307คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258248โรงเรียนอนุบาลหนองปรือหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี17193-
308คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258249โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อยหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี2941-
309คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258251โรงเรียนหนองปรือพิทยาคมหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี1755312
310คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258252โรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี3616-
311คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258253โรงเรียนบ้านหนองตาเดชหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี2722-
312คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258255โรงเรียนบ้านเขามุสิหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี265-
313คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258260โรงเรียนบ้านพยอมงามหนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี1017-
314คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258261โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์หนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี2317-
315คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258262โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี2216-
316คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258263โรงเรียนบ้านเขาแหลมสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี524830
317คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258269โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้งดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี1321-
318คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258264โรงเรียนบ้านเขาหินตั้งสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี2620-
319คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258265โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑๕สมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี18322779
320คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258257โรงเรียนบ้านหนองขอนหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี1948-
321คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636003วัดป่าไม้แดงเหนือเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์2942
322คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636001วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์729633
323คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136011วัดสว่างหัวนาคำหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์63--
324คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436018วัดมัชฌิมาวาสหนองแวงสมเด็จกาฬสินธุ์46921317
325คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์104--
326คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436019วัดสว่างใต้ร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์215341-
327คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136018วัดมัชฌิมาวาสหนองแวงสมเด็จกาฬสินธุ์43--
328คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136017วัดหนองหินหนองหินหนองกุงศรีกาฬสินธุ์44--
329คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136016วัดนาตาลนาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์40--
330คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136015วัดอโศกธรรมารามสำราญใต้สามชัยกาฬสินธุ์29--
331คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136014วัดหนองยางเหนือเนินยางคำม่วงกาฬสินธุ์83--
332คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136013วัดกัลยาณบริหารสหัสขันธ์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์21--
333คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136012วัดธรรมพิทักษ์ห้วยเม็กห้วยเม็กกาฬสินธุ์39--
334คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136004วัดอโศการามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์31--
335คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136005วัดสิมนาโกนาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์76--
336คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636005วัดโนนศิลาเลิงโนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์180--
337คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636006วัดป่าเครือวัลย์ดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์227-
338คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636008วัดขวัญเมืองยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์97--
339คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636009วัดบูรพาโคกเครืออุ่มเม่ายางตลาดกาฬสินธุ์2489-
340คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636010วัดป่าสันติวาสอินทารามหัวงัวยางตลาดกาฬสินธุ์76--
341คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636011วัดเวฬุวันนิคมสหัสขันธ์กาฬสินธุ์2872811
342คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636012วัดมงคลธรรมรังษีโนนศิลาสหัสขันธ์กาฬสินธุ์931212
343คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636014วัดหนองสวงหนองสรวงหนองกุงศรีกาฬสินธุ์64--
344คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636015วัดปทุมรังษีภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์74253197
345คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636017วัดป่าบ้านคำใหญ่คำใหญ่ห้วยเม็กกาฬสินธุ์258165
346คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636019วัดป่าพัฒนารามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์11339-
347คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636020โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์774-
348คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี6136001วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์163--
349คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก6236001วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์-5661
350คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436006วัดหนองอีบุตรหนองอีบุตรห้วยผึ้งกาฬสินธุ์258304-