Showing 301-350 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
301คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่นักธรรมชั้นโท-เอก1247013วัดดอนเมืองสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร-148
302คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา319023วัดดอนแก้วแม่สอดแม่สอดตาก3382269
303คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326042วัดดอนแก้วบ้านปวงทุ่งหัวช้างลำพูน64--
304คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437034วัดดอนแคนป่าสังข์จตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด190134111
305คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203041วัดดอนใหญ่ลำลูกกาลำลูกกาปทุมธานี390273
306คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325060วัดดอยสัพพัญญูดอนเปาแม่วางเชียงใหม่27757-
307คณะจังหวัดเชียงใหม่นักธรรมชั้นตรี3125015วัดดอยสัพพัญญูดอนเปาแม่วางเชียงใหม่65--
308คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321019วัดดอยฮางในดอยฮางเมืองเชียงรายเชียงราย2424-
309คณะจังหวัดชุมพรนักธรรมชั้นตรี5165002วัดด่านประชากรหลังสวนหลังสวนชุมพร30--
310คณะจังหวัดสมุทรปราการนักธรรมชั้นตรี2104001วัดด่านสำโรงสำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ114--
311คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438004วัดด้ามพร้าขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี26818012
312วัดดาวดึงษารามธรรมศึกษา181003วัดดาวดึงษารามบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร237512
313คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา260077วัดดาวลอยปากท่อปากท่อราชบุรี146931
314คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321073วัดดินดำท่าก๊อแม่สรวยเชียงราย39532
315คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164012วัดดิษฐวรารามท่าเสม็ดชะอวดนครศรีธรรมราช71--
316คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438123วัดดุมใหญ่ดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานี12818624
317คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566085วัดตรณารามท่าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานี1676975443
318คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434004วัดตราชูวนารามในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น55--
319คณะจังหวัดระยองธรรมศึกษา653001วัดตรีรัตนารามเชิงเนินเมืองระยองระยอง42129713
320คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445006วัดตลาดชัยสองห้องเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์671262
321คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144026วัดตะคร้อเมืองคงคงนครราชสีมา60--
322คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144003วัดตะคร้อด่านจากโนนไทยนครราชสีมา59--
323คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444112วัดตะคร้อเมืองคงคงนครราชสีมา9879-
324คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244006วัดตะคร้อด่านจากโนนไทยนครราชสีมา-3731
325คณะจังหวัดจันทบุรีนักธรรมชั้นตรี2154002วัดตะปอนใหญ่ตะปอนขลุงจันทบุรี143--
326คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314020วัดตะพานหินตะพานหินตะพานหินพิจิตร85668162
327คณะจังหวัดพิจิตรนักธรรมชั้นโท-เอก3214002วัดตะพานหินตะพานหินตะพานหินพิจิตร-12848
328คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203030วัดตะวันเรืองคลองสี่คลองหลวงปทุมธานี21659-
329คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140022วัดตะเคียนรามตะเคียนรามภูสิงห์ศรีสะเกษ58--
330คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักธรรมชั้นตรี2105007วัดตะโกดอนหญ้านางภาชีพระนครศรีอยุธยา49--
331คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256062วัดตะโกสูงสามง่ามดอนตูมนครปฐม86403
332คณะจังหวัดพัทลุงธรรมศึกษา573010วัดตะโหมดตะโหมดตะโหมดพัทลุง44520521
333คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นตรี5173006วัดตะโหมดตะโหมดตะโหมดพัทลุง34--
334คณะจังหวัดนราธิวาสธรรมศึกษา577005วัดตันหยงมัสตันหยงมัสระแงะนราธิวาส130781
335คณะจังหวัดนราธิวาสนักธรรมชั้นตรี5177004วัดตันหยงมัสตันหยงมัสระแงะนราธิวาส13--
336คณะจังหวัดนครสวรรค์นักธรรมชั้นตรี3112005วัดตากฟ้าตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์54--
337คณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมศึกษา312024วัดตากฟ้าตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์20723721
338คณะจังหวัดนครสวรรค์นักธรรมชั้นโท-เอก3212002วัดตากฟ้าตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์-139110
339คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566067วัดตาขุนเขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี387645
340คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166012วัดตาขุนเขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี17--
341คณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมศึกษา312061วัดตาคลีตาคลีตาคลีนครสวรรค์16121-
342คณะจังหวัดปัตตานีธรรมศึกษา575002วัดตานีนรสโมสรอาเนาะรูเมืองปัตตานีปัตตานี73232
343คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444105วัดตาเงินศรีละกอจักราชนครราชสีมา241309-
344คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445146วัดตาเหล็งหนองปล่องชำนิบุรีรัมย์32562
345คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438156วัดตาโกยโคกสะอาดน้ำขุ่นอุบลราชธานี116--
346คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445033วัดตาไก้พลวงหนองกงนางรองบุรีรัมย์11252-
347คณะจังหวัดพะเยาธรรมศึกษา322006วัดต๊ำม่อนบ้านต๊ำเมืองพะเยาพะเยา1261049
348คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437104วัดถาวรรังษีลิ้นฟ้าจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด30645
349คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313049วัดถาวรวัฒนาใต้ถาวรวัฒนาทรายทองวัฒนากำแพงเพชร2631272
350คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113006วัดถาวรวัฒนาใต้ถาวรวัฒนาทรายทองวัฒนากำแพงเพชร13--