Showing 51-100 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
51วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144013โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมวังทองหลางวังทองหลางกรุงเทพมหานคร158361
52วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144012โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสะพานสูงสะพานสูงกรุงเทพมหานคร2701314
53วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144015โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสะพานสูงสะพานสูงกรุงเทพมหานคร14389-
54วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144011โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพมหานคร536108-
55วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144004โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)วังทองหลางวังทองหลางกรุงเทพมหานคร3942492
56วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144005โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)หัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร19971-
57วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144002โรงเรียนวัดเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร325213-
58วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144003โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)พลับพลาวังทองหลางกรุงเทพมหานคร145140-
59วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144016โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร5393535
60วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144001โรงเรียนปริยัติธรรมวัดเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร29121
61วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144014โรงเรียนถนอมบุตรหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร4283-
62วัดเทพธิดารามธรรมศึกษา141001โรงเรียนภารตวิทยาลัยสำราญราษฎร์พระนครกรุงเทพมหานคร9319-
63วัดอาวุธวิกสิตารามธรรมศึกษา115002คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร209--
64วัดอาวุธวิกสิตารามนักธรรมชั้นตรี1115004วัดอาวุธวิกสิตารามบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร46--
65วัดอาวุธวิกสิตารามธรรมศึกษา115001วัดอาวุธวิกสิตารามบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร4097726
66วัดอรุณราชวรารามธรรมศึกษา169003โรงเรียนทวีธาภิเศก (ประถม)วัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร19544-
67วัดอรุณราชวรารามธรรมศึกษา169001โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร553513
68วัดอมรคีรีธรรมศึกษา194001โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์บางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร1523-
69วัดอนงคารามนักธรรมชั้นตรี1160018วัดอนงคารามสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร22--
70วัดอนงคารามธรรมศึกษา160001วัดอนงคารามสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร9916-
71วัดหิรัญรูจีธรรมศึกษา154001โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร2551-
72วัดหัวลำโพงธรรมศึกษา135001โรงเรียนพุทธจักรวิทยาสี่พระยาบางรักกรุงเทพมหานคร348776
73วัดสุวรรณารามธรรมศึกษา178002โรงเรียนวัดสุวรรณารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร10628-
74วัดสุวรรณารามธรรมศึกษา178001โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร595--
75วัดสุทัศนเทพวรารามธรรมศึกษา122001โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สำราญราษฎร์พระนครกรุงเทพมหานคร351173
76วัดสามพระยาธรรมศึกษา123001โรงเรียนวัดสังเวชวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร107383
77วัดสามพระยาธรรมศึกษา123002โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกบ้านพานถมพระนครกรุงเทพมหานคร10455-
78วัดสามพระยาธรรมศึกษา123003วัดสามพระยา (สกร.)วัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร26513
79วัดสามพระยานักธรรมชั้นตรี1123008วัดสามพระยาวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร27--
80วัดสามพระยานักธรรมชั้นโท-เอก1223004วัดสามพระยาวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร-3536
81วัดสัมพันธวงศ์ธรรมศึกษา107005โรงเรียนวัดท่าข้ามท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร190223-
82วัดสัมพันธวงศ์ธรรมศึกษา107001วัดสามัคคีสุทธาวาสบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร981-
83วัดสังข์กระจายธรรมศึกษา173001โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร390703
84วัดสระเกศธรรมศึกษา125001โรงเรียนวัดสระเกศบ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร514824
85วัดสระเกศธรรมศึกษา125003โรงเรียนสายปัญญาป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร108--
86วัดสระเกศธรรมศึกษา125005โรงเรียนวัดสิตารามคลองมหานาคป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร4325-
87วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132003โรงเรียนวัดสร้อยทองบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร118831
88วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132007โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร22117-
89วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132004โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาสบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร99831
90วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132001เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร106122
91วัดสร้อยทองนักธรรมชั้นตรี1132010วัดสร้อยทองบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร21--
92วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132008โรงเรียนโยธินบูรณะบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร632386-
93วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132005โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒บางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร112271
94วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132006โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุงบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร3023-
95วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132010โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์บางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร6555-
96วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132009โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรมบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร4713-
97วัดราษฎร์บำรุงธรรมศึกษา155003โรงเรียนวีรสุนทรหนองค้างพลูหนองแขมกรุงเทพมหานคร20414816
98วัดราษฎร์บำรุงธรรมศึกษา155004โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำบางแคเหนือบางแคกรุงเทพมหานคร6891213
99วัดราษฎร์บำรุงธรรมศึกษา155001วัดราษฎร์บำรุงบางแคบางแคกรุงเทพมหานคร40315414
100วัดราษฎร์บำรุงธรรมศึกษา155002โรงเรียนบ้านนายเหรียญบางบอนเหนือบางบอนกรุงเทพมหานคร2161616