Showing 451-500 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
451คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445139โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบปะเคียบคูเมืองบุรีรัมย์---
452คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445138โรงเรียนหนองขมารวิทยาคมหนองขมารคูเมืองบุรีรัมย์---
453คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445137โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมคูเมืองคูเมืองบุรีรัมย์---
454คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445136วัดสุพลศรัทธารามบ้านแพคูเมืองบุรีรัมย์---
455คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445142โรงเรียนบ้านคูบัวหินเหล็กไฟคูเมืองบุรีรัมย์---
456คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445143โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาตูมใหญ่คูเมืองบุรีรัมย์---
457คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445236โรงเรียนอนุบาลคูเมืองคูเมืองคูเมืองบุรีรัมย์---
458คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145012วัดสุพลศรัทธารามบ้านแพคูเมืองบุรีรัมย์---
459คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา636005วัดโนนศิลาเลิงโนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์---
460คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136010วัดสว่างชัยศรีโนนชัยโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์---
461คณะจังหวัดลำปางนักธรรมชั้นตรี3120008วัดจองคำบ้านหวดงาวลำปาง---
462คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320014วัดหลวงหลวงเหนืองาวลำปาง---
463คณะจังหวัดลำปางนักธรรมชั้นโท-เอก3220002วัดจองคำบ้านหวดงาวลำปาง---
464วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113002โรงเรียนสารวิทยาลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
465คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149033โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
466วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196001ทัณฑสถานหญิงกลางลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
467วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196002ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
468วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196003โรงเรียนวัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
469วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196006โรงเรียนประชานิเวศน์ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
470วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196007โรงเรียนวัดเทวสุนทรลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
471วัดเสมียนนารีนักธรรมชั้นโท-เอก1296014วัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
472วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196014โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
473วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196008เรือนจำกลางคลองเปรมลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
474วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132001เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
475วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196013โรงเรียนเสนานิคมจันทรเกษมจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
476วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196012โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
477วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196011วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
478วัดเสมียนนารีนักธรรมชั้นตรี1196039วัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
479วัดยานนาวาธรรมศึกษา136048มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจันทรเกษมจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
480วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196010โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช(ราชทัณฑ์อุปถัมภ์)ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
481คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145019โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์จันทรเกษมจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
482คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145018โรงเรียนบ้านลาดพร้าวจันทรเกษมจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
483คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437035วัดไตรภูมิดงแดงจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด---
484คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437034วัดดอนแคนป่าสังข์จตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด---
485คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137003วัดหงส์สุวรรณาวาสเมืองหงส์จตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด---
486คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437104วัดถาวรรังษีลิ้นฟ้าจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด---
487คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437038วัดหนองผือน้อยโคกล่ามจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด---
488คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437039วัดหนองหอยหนองผือจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด---
489คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437033วัดสุทัศน์หัวช้างจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด---
490คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437120วัดศรีชมภูดู่น้อยจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด---
491คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437036วัดสว่างอารมณ์(น้ำใส)น้ำใสจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด---
492คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437032วัดกลางหัวช้างจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด---
493คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437037วัดหงส์สุวรรณาวาสเมืองหงส์จตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด---
494คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437128วัดบุปผารามดงกลางจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด---
495วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166009โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)บางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร---
496วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166014โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษาจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร---
497วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166015โรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์)บางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร---
498วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166010โรงเรียนวัดบางประทุนนอกบางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร---
499คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325024โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙สบเตี๊ยะจอมทองเชียงใหม่---
500วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166003โรงเรียนวัดโพธิ์ทองบางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร---