Showing 51-100 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
51คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445219วัดชุมพลมณีรัตน์กระสังกระสังบุรีรัมย์2837-
52คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445220โรงเรียนอนุบาลกระสังกระสังกระสังบุรีรัมย์1721752
53คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445254โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์สองชั้นกระสังบุรีรัมย์2769814
54คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445250โรงเรียนวัดอินทบูรพาบ้านปรือกระสังบุรีรัมย์69146-
55คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572073วัดเอกเชิงแสกระแสสินธุ์สงขลา32--
56คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172012วัดเอกเชิงแสกระแสสินธุ์สงขลา23--
57คณะจังหวัดภูเก็ตธรรมศึกษา567018โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36กมลากะทู้ภูเก็ต155327
58คณะจังหวัดภูเก็ตธรรมศึกษา567029โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น)ป่าตองกะทู้ภูเก็ต295--
59คณะจังหวัดภูเก็ตธรรมศึกษา567026โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)กะทู้กะทู้ภูเก็ต13957-
60คณะจังหวัดภูเก็ตธรรมศึกษา567019โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ป่าตองกะทู้ภูเก็ต12385-
61คณะจังหวัดภูเก็ตธรรมศึกษา567017โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้กะทู้กะทู้ภูเก็ต4341269
62คณะจังหวัดภูเก็ตธรรมศึกษา567015โรงเรียนกะทู้วิทยากะทู้กะทู้ภูเก็ต863362101
63คณะจังหวัดพังงาธรรมศึกษา570008วัดปาโมกข์ท่านากะปงพังงา2921849
64คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170006วัดปาโมกข์ท่านากะปงพังงา20--
65คณะจังหวัดระนองธรรมศึกษา571015โรงเรียนบ้านบางหินบางหินกะเปอร์ระนอง132--
66คณะจังหวัดระนองนักธรรมชั้นตรี5171004วัดธรรมาวุธารามกะเปอร์กะเปอร์ระนอง12--
67คณะจังหวัดระนองธรรมศึกษา571005โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกะเปอร์กะเปอร์ระนอง2701-
68คณะจังหวัดตรังธรรมศึกษา568027โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีกันตังกันตังตรัง141244
69คณะจังหวัดตรังธรรมศึกษา568024โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษาบ่อน้ำร้อนกันตังตรัง114112
70คณะจังหวัดตรังธรรมศึกษา568023โรงเรียนกันตังพิทยากรกันตังกันตังตรัง2619632
71คณะจังหวัดตรังนักธรรมชั้นตรี5168005วัดโคกยาง โคกยางกันตังตรัง20--
72คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440176โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยาเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ12682-
73คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440175โรงเรียนบ้านบึงมะลูบึงมะลูกันทรลักษ์ศรีสะเกษ149--
74คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140005วัดน้ำอ้อมน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ342--
75คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นโท-เอก4240004วัดศิริวราวาสน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ-294177
76คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440040โรงเรียนซำแจงแมงชำกันทรลักษ์ศรีสะเกษ66861
77คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440039วัดทุ่งสว่างทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ1401241
78คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440038โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมสังเม็กกันทรลักษ์ศรีสะเกษ17575-
79คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440037โรงเรียนบ้านสังเม็กสังเม็กกันทรลักษ์ศรีสะเกษ75501
80คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440036วัดสว่างน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ9923-
81คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440035โรงเรียนภูมิซรอลวิทยาเสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ13722523
82คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440034โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคีตระกาจกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2161662
83คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440032โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ647--
84คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี6140002วัดสวนกล้วยสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ74--
85คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640020วัดป่าดำรงพุทธธรรมหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ69336
86คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640013วัดสวนกล้วยสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ31524
87คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440149โรงเรียนบ้านจำนรรจ์กระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ3347-
88คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440046โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์น้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ5955724
89คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440047โรงเรียนบ้านนากันตม (คุรุราษฎร์สามัคคี)สังเม็กกันทรลักษ์ศรีสะเกษ257617
90คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440048โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่เมืองกันทรลักษ์ศรีสะเกษ172471
91คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440044โรงเรียนสายธารวิทยาสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ19381-
92คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440049โรงเรียนบ้านนารังกากุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ136764
93คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440043โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์น้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ359--
94คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440050โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ2662171
95คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440042โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตกเวียงเหนือกันทรลักษ์ศรีสะเกษ551421
96คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440051โรงเรียนสว่างคูณวิทยาน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ110206-
97คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440045โรงเรียนบ้านนา-ไพรงามภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ38624
98คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440112เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์กระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ6340-
99คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440124โรงเรียนบ้านด่านภูผาหมอกกันทรลักษ์ศรีสะเกษ147556
100คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440125โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคันจานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ48297