Showing 201-250 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
201คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128004วัดมหาธาตุเจดีย์กุมภวาปีกุมภวาปีอุดรธานี---
202คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา428012วัดใหม่สงเปลือยเสอเพลอกุมภวาปีอุดรธานี---
203คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี4128014วัดศรีนครารามกุมภวาปีกุมภวาปีอุดรธานี---
204คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา628007วัดมหาธาตุเจดีย์กุมภวาปีกุมภวาปีอุดรธานี---
205คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี4128016วัดใหม่สงเปลือยเสอเพลอกุมภวาปีอุดรธานี---
206คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี4128015วัดศรีมงคลสีออกุมภวาปีอุดรธานี---
207คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา428011วัดศรีมงคลสีออกุมภวาปีอุดรธานี---
208คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นโท-เอก6263001วัดกุยบุรีกุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์---
209คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263017โรงเรียนเกี้ยวกวงกุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์---
210คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163005วัดวังยาวกุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์---
211คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นโท-เอก2263001วัดกุยบุรีกุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์---
212คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263011โรงเรียนกุยบุรีวิทยากุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์---
213คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263012โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์---
214คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263013โรงเรียนยางชุมวิทยาหาดขามกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์---
215คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263014โรงเรียนดอนยายหนูดอนยายหนูกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์---
216คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263015โรงเรียนดอนกลางสามกระทายกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์---
217คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263016โรงเรียนหนองเกดหาดขามกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์---
218คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263029โรงเรียนพุทธศาสตร์โกศล (วัดวังยาว)กุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์---
219คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432036โรงเรียนโพธิแสนวิทยาอุ่มจานกุสุมาลย์สกลนคร---
220คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132004วัดโพนธารามกุสุมาลย์กุสุมาลย์สกลนคร---
221คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432037โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ ๕กุสุมาลย์กุสุมาลย์สกลนคร---
222คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา628006โรงเรียนกู่แก้ววิทยาบ้านจีตกู่แก้วอุดรธานี---
223คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี4128028วัดสว่างอารมณ์คอนสายกู่แก้วอุดรธานี---
224คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128003วัดอัมพวันคอนสายกู่แก้วอุดรธานี---
225คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164015วัดธารทองควนทองขนอมนครศรีธรรมราช---
226คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา254008โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกวันยาวขลุงจันทบุรี---
227คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา254029โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)ขลุงขลุงจันทบุรี---
228คณะจังหวัดจันทบุรีนักธรรมชั้นตรี2154002วัดตะปอนใหญ่ตะปอนขลุงจันทบุรี---
229คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313030โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาโค้งไผ่ขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร---
230คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313029วัดพัฒนราษฎร์บำรุงยางสูงขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร---
231คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313081วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีป่าพุทราขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร---
232คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113003วัดพัฒนราษฎร์บำรุงยางสูงขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร---
233คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613010โรงเรียนวัดหนองเหมือดแสนตอขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร---
234คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313031โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมปางมะค่าขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร---
235คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313032โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรสลกบาตรขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร---
236คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313033โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศวังชะพลูขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร---
237คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444099โรงเรียนขามทะเลสอวิทยาขามทะเลสอขามทะเลสอนครราชสีมา---
238คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144017วัดสีจานขามทะเลสอขามทะเลสอนครราชสีมา---
239คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444142โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสงขามสะแกแสงขามสะแกแสงนครราชสีมา---
240คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444032โรงเรียนขามสะแกแสงขามสะแกแสงขามสะแกแสงนครราชสีมา---
241คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144005วัดบุละกอขามสะแกแสงขามสะแกแสงนครราชสีมา---
242คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444033โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานหนองหัวฟานขามสะแกแสงนครราชสีมา---
243คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444034โรงเรียนจุลมณีสุรนารีโนนเมืองขามสะแกแสงนครราชสีมา---
244คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444140วัดโนนผักชีชีวึกขามสะแกแสงนครราชสีมา---
245คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440173โรงเรียนขุขันธ์ห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ---
246คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140007วัดปรือคันปรือใหญ่ขุขันธ์ศรีสะเกษ---
247คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140006วัดกลางห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ---
248คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440052วัดกลางห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ---
249คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440053วัดปรือคันปรือใหญ่ขุขันธ์ศรีสะเกษ---
250คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440054โรงเรียนบ้านกันทรารมย์กันทรารมย์ขุขันธ์ศรีสะเกษ---