Showing 301-350 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
301คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313042โรงเรียนวังแขมวิทยาคมวังแขมคลองขลุงกำแพงเพชร---
302คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313041โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร---
303คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313034วัดจันทารามวังแขมคลองขลุงกำแพงเพชร---
304คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นโท-เอก3213002วัดศรีภิรมย์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร---
305คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113004วัดศรีภิรมย์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร---
306คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313040วัดคล้ายภู่ทองท่ามะเขือคลองขลุงกำแพงเพชร---
307คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313035โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีคลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร---
308คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313050โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญวังแขมคลองขลุงกำแพงเพชร---
309คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313036วัดพรหมประดิษฐ์แม่ลาดคลองขลุงกำแพงเพชร---
310คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313037โรงเรียนบ้านท่าพุทราท่าพุทราคลองขลุงกำแพงเพชร---
311คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313038โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงท่ามะเขือคลองขลุงกำแพงเพชร---
312คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169007วัดพรุดินนาพรุดินนาคลองท่อมกระบี่---
313คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569019โรงเรียนบ้านพรุเตยเพหลาคลองท่อมกระบี่---
314คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169005วัดคลองพนคลองพนคลองท่อมกระบี่---
315คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613008วัดไพรสณฑ์รัตนารามคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร---
316คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613007โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์คลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร---
317คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313047โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนคลองลานกำแพงเพชร---
318คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113005วัดมอสำราญคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร---
319คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613006โรงเรียนบ้านสุขสำราญคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร---
320คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313045โรงเรียนอนุบาลคลองลานคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร---
321คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613005โรงเรียนบ้านบึงหล่มคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร---
322คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613004โรงเรียนสักงามวิทยาสักงามคลองลานกำแพงเพชร---
323คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313046โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร---
324คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313043วัดใหม่ธงชัยคลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร---
325คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613003โรงเรียนคลองลานวิทยาคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร---
326คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313044โรงเรียนสักงามประชาสรรค์สักงามคลองลานกำแพงเพชร---
327คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313048โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์คลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชร---
328วัดทองธรรมชาติธรรมศึกษา163002โรงเรียนวัดสุทธารามบางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพมหานคร---
329วัดอนงคารามนักธรรมชั้นตรี1160018วัดอนงคารามสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร---
330วัดอนงคารามธรรมศึกษา160001วัดอนงคารามสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร---
331คณะเขตคลองสานธรรมศึกษา114001โรงเรียนวัดเศวตฉัตรบางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพมหานคร---
332วัดทองธรรมชาติธรรมศึกษา163001โรงเรียนวัดสุวรรณคลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพมหานคร---
333วัดทองธรรมชาติธรรมศึกษา163003โรงเรียนวัดทองเพลงคลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพมหานคร---
334คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150001โรงเรียนวัดบัวแก้วทรายกองดินคลองสามวากรุงเทพมหานคร---
335คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150002โรงเรียนวัดสุทธิสะอาดสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานคร---
336คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150003โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์สามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร---
337คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150004โรงเรียนกลางคลองสองสามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร---
338คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150005โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์สามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร---
339คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150006โรงเรียนบ้านหนองระแหงสามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร---
340คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150007โรงเรียนวัดลำกะดานสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานคร---
341คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150008โรงเรียนวัดแป้นทองสามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร---
342คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150010โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยสามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร---
343คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149012โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ)บางชันคลองสามวากรุงเทพมหานคร---
344คณะเขตคลองสามวานักธรรมชั้นตรี1150028วัดบัวแก้วศรัทธาธรรมทรายกองดินคลองสามวากรุงเทพมหานคร---
345คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150009โรงเรียนสุดใจวิทยาทรายกองดินคลองสามวากรุงเทพมหานคร---
346วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามธรรมศึกษา102002โรงเรียนโสมาภาพัฒนาบางชันคลองสามวากรุงเทพมหานคร---
347คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145001โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)บางชันคลองสามวากรุงเทพมหานคร---
348คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203021โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงคลองสามคลองหลวงปทุมธานี---
349คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203022ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางคลองหกคลองหลวงปทุมธานี---
350คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203035โรงเรียนวัดกล้าชอุ่มคลองสองคลองหลวงปทุมธานี---