Showing 351-400 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
351คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203024วัดบางขันคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี---
352คณะจังหวัดปทุมธานีนักธรรมชั้นโท-เอก2203002วัดพระธรรมกายคลองสามคลองหลวงปทุมธานี---
353คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203017วัดพระธรรมกายคลองสามคลองหลวงปทุมธานี---
354คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203026โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี---
355คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203029วัดพืชนิมิตคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี---
356คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203019โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑คลองสองคลองหลวงปทุมธานี---
357คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203020โรงเรียนวัดเกิดการอุดมคลองสามคลองหลวงปทุมธานี---
358คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203030วัดตะวันเรืองคลองสี่คลองหลวงปทุมธานี---
359คณะจังหวัดปทุมธานีนักธรรมชั้นตรี2103004วัดพระธรรมกายคลองสามคลองหลวงปทุมธานี---
360คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203034ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงคลองห้าคลองหลวงปทุมธานี---
361คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203033ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชายคลองห้าคลองหลวงปทุมธานี---
362คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203032โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)คลองห้าคลองหลวงปทุมธานี---
363คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203092โรงเรียนวัดอู่ข้าวคลองเจ็ดคลองหลวงปทุมธานี---
364คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203031วัดเพิ่มทานคลองสี่คลองหลวงปทุมธานี---
365คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572077โรงเรียนรัตนพลวิทยาคลองหอยโข่งคลองหอยโข่งสงขลา---
366คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572076โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์คลองหอยโข่งคลองหอยโข่งสงขลา---
367คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572075วัดโคกเหรียงโคกม่วงคลองหอยโข่งสงขลา---
368คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172013วัดโคกเหรียงโคกม่วงคลองหอยโข่งสงขลา---
369คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449030โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมคลองหาดคลองหาดสระแก้ว---
370คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149005วัดคลองหาดคลองหาดคลองหาดสระแก้ว---
371คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198004โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
372คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198002โรงเรียนวัดสะพานพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
373คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198001วัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
374วัดปทุมคงคาธรรมศึกษา128002โรงเรียนปทุมคงคาพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
375คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198005โรงเรียนสายน้ำทิพย์คลองตันคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
376คณะเขตคลองเตย-วัฒนานักธรรมชั้นตรี1198038วัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
377คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198003โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
378วัดธาตุทองธรรมศึกษา111002โรงเรียนดาราคามพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
379คณะจังหวัดตราดธรรมศึกษา255009โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด---
380คณะจังหวัดตราดนักธรรมชั้นตรี2155004วัดคลองมะนาวไม้รูดคลองใหญ่ตราด---
381คณะจังหวัดตราดธรรมศึกษา655003โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทประชารังสรร)ไม้รูดคลองใหญ่ตราด---
382คณะจังหวัดตราดธรรมศึกษา255019โรงเรียนบ้านคลองมะขามหาดเล็กคลองใหญ่ตราด---
383คณะจังหวัดสตูลธรรมศึกษา574013โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"ควนกาหลงควนกาหลงสตูล---
384คณะจังหวัดสตูลธรรมศึกษา574014โรงเรียนนิคมพัฒนา ภาคใต้ ๓อุใดเจริญควนกาหลงสตูล---
385คณะจังหวัดสตูลธรรมศึกษา574025โรงเรียนอนุบาลควนกาหลงควนกาหลงควนกาหลงสตูล---
386คณะจังหวัดสตูลนักธรรมชั้นโท-เอก5274001วัดควนกาหลงควนกาหลงควนกาหลงสตูล---
387คณะจังหวัดพัทลุงธรรมศึกษา573006วัดสุวรรณวิชัยชะมวงควนขนุนพัทลุง---
388คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นตรี5173002วัดสุวรรณวิชัยควนขนุนควนขนุนพัทลุง---
389คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572065โรงเรียนบ้านควนเนียงรัตภูมิควนเนียงสงขลา---
390คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572066โรงเรียนควนเนียงวิทยารัตภูมิควนเนียงสงขลา---
391คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172011วัดควนเนียงรัตภูมิควนเนียงสงขลา---
392คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572067โรงเรียนบ้านบางเหรียงบางเหรียงควนเนียงสงขลา---
393คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446066โรงเรียนสามหมอวิทยาศรีสำราญคอนสวรรค์ชัยภูมิ---
394คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446011วัดโพธิ์คอนสวรรค์คอนสวรรค์ชัยภูมิ---
395คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146004วัดโพธิ์คอนสวรรค์คอนสวรรค์ชัยภูมิ---
396คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446046วัดนรเทพหนองขามหนองขามคอนสวรรค์ชัยภูมิ---
397คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446012วัดเจดีย์คอนสารคอนสารชัยภูมิ---
398คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446058โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอดงบังคอนสารชัยภูมิ---
399คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146005วัดเจดีย์คอนสารคอนสารชัยภูมิ---
400คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439045โรงเรียนบ้านเหล่าน้อยค้อวังค้อวังยโสธร---