Showing 401-450 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
401คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439083โรงเรียนอนุบาลค้อวังค้อวังค้อวังยโสธร---
402คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439044โรงเรียนค้อวังวิทยาค้อวังค้อวังยโสธร---
403คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439087โรงเรียนบ้านแข่โพนเมืองฟ้าห่วนค้อวังยโสธร---
404คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139006วัดสว่างกุดน้ำใสค้อวังยโสธร---
405คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149006โรงเรียนคันนายาว (ธาริน เจริญสงเคราะห์)คันนายาวคันนายาวกรุงเทพมหานคร---
406คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149037วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจคันนายาวคันนายาวกรุงเทพมหานคร---
407คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149024โรงเรียนจินดาบำรุงรามอินทราคันนายาวกรุงเทพมหานคร---
408คณะจังหวัดสิงห์บุรีธรรมศึกษา209008โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคมโพทะเลค่ายบางระจันสิงห์บุรี---
409คณะจังหวัดสิงห์บุรีธรรมศึกษา209007วัดสิงห์สุทธาวาสโพสังโฆค่ายบางระจันสิงห์บุรี---
410คณะจังหวัดสิงห์บุรีธรรมศึกษา209006โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมบางระจันค่ายบางระจันสิงห์บุรี---
411คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา442052โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนหนองเอี่ยนคำชะอีมุกดาหาร---
412คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา442023โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศเหล่าสร้างถ่อคำชะอีมุกดาหาร---
413คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา442017โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑บ้านค้อคำชะอีมุกดาหาร---
414คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา442053โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์บ้านค้อคำชะอีมุกดาหาร---
415คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา442024โรงเรียนบ้านตูมหวานโพนงามคำชะอีมุกดาหาร---
416คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา442054โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมคำชะอีคำชะอีมุกดาหาร---
417คณะจังหวัดมุกดาหารนักธรรมชั้นตรี4142002วัดพุทธนคราภิบาลน้ำเที่ยงคำชะอีมุกดาหาร---
418คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา442018วัดพุทธนคราภิบาลน้ำเที่ยงคำชะอีมุกดาหาร---
419คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา442020โรงเรียนบ้านซ่งบ้านซ่งคำชะอีมุกดาหาร---
420คณะจังหวัดมุกดาหารธรรมศึกษา442021โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านเหล่าคำชะอีมุกดาหาร---
421คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432015วัดสว่างสามัคคีคำตากล้าคำตากล้าสกลนคร---
422คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432017วัดศรีดอกแก้วแพดคำตากล้าสกลนคร---
423คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132011วัดบูรพาคำตากล้าคำตากล้าสกลนคร---
424คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136014วัดหนองยางเหนือเนินยางคำม่วงกาฬสินธุ์---
425คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา639013โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์โพนทันคำเขื่อนแก้วยโสธร---
426คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439085โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยาทุ่งมนคำเขื่อนแก้วยโสธร---
427คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439086โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503)ลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร---
428คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139009วัดยางตลาดย่อคำเขื่อนแก้วยโสธร---
429คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439011โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิงแคนน้อยคำเขื่อนแก้วยโสธร---
430คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439062โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิมทุ่งมนคำเขื่อนแก้วยโสธร---
431คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439061โรงเรียนบ้านดงเจริญดงเจริญคำเขื่อนแก้วยโสธร---
432คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439012โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรดงแคนใหญ่คำเขื่อนแก้วยโสธร---
433คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา639009โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร---
434คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439013โรงเรียนบ้านโคกกลางลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร---
435คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439014โรงเรียนกู่จานวิทยาคมกู่จานคำเขื่อนแก้วยโสธร---
436คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439015โรงเรียนชุมชนย่อวิทยาย่อคำเขื่อนแก้วยโสธร---
437คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439016โรงเรียนบ้านสงเปือยสงเปือยคำเขื่อนแก้วยโสธร---
438คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา639010โรงเรียนบ้านบุ่งหวายสงเปือยคำเขื่อนแก้วยโสธร---
439คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา639020โรงเรียนคำเขื่อนแก้วลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร---
440คณะจังหวัดสุโขทัยธรรมศึกษา317003โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมโตนดคีรีมาศสุโขทัย---
441คณะจังหวัดสุโขทัยธรรมศึกษา317013โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมศรีคีรีมาศคีรีมาศสุโขทัย---
442คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566107วัดปราการ (สกร.)ท่าขนอนคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี---
443คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566088โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบบ้านทำเนียบคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี---
444คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566027วัดปราการท่าขนอนคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี---
445คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166009วัดปราการท่าขนอนคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี---
446คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170007วัดสามัคคีธรรมคุระคุระบุรีพังงา---
447คณะจังหวัดพังงาธรรมศึกษา570009วัดสามัคคีธรรมแม่นางขาวคุระบุรีพังงา---
448คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445140โรงเรียนมัธยมพรสำราญพรสำราญคูเมืองบุรีรัมย์---
449คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445141โรงเรียนวัดบัวทองพรสำราญคูเมืองบุรีรัมย์---
450คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา645009วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองคูเมืองคูเมืองบุรีรัมย์---